KBT och ADHD

ADHD och KBT

ADHD är en vanlig neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan påverka både barn och vuxna. En person med ADHD kan ha svårt att koncentrera sig, organisera sina tankar och aktiviteter, och kan uppleva impulsivitet och hyperaktivitet. Detta kan leda till svårigheter i skolan, på arbetet och i relationer. Men det finns hjälp att få, och en effektiv behandling för ADHD hos vuxna är kognitiv beteendeterapi (KBT). I denna artikel kommer vi att titta närmare på hur KBT kan hjälpa vuxna med ADHD och vilka strategier som kan vara användbara.

 

Vad är KBT?

KBT är en form av terapi som fokuserar på att ändra negativa tankemönster och beteenden som kan bidra till psykisk ohälsa. KBT  för ADHD hos vuxna kan hjälpa till att minska symtomen och öka funktionsförmågan. KBT kan vara en kortvarig eller långvarig behandling, beroende på behoven hos den enskilda personen.

 

KBT-strategier för vuxna med ADHD

Det finns flera olika KBT-strategier som kan vara användbara för vuxna med ADHD. Här är några av de vanligaste:

  1. Kognitiv omstrukturering: Denna strategi handlar om att identifiera negativa tankemönster och lägga till mer konstruktiva tankar. Detta kan hjälpa till att minska ångest och depression och öka självkänslan.
  2. Beteendeförändring: Handlar om att identifiera oönskade beteenden och ersätta dem med mer ändamålsenliga beteenden. Till exempel kan en person med ADHD ha svårt att organisera sig och planera sina dagar. Genom att exempelvis skapa en daglig rutin och använda en kalender eller planeringsverktyg kan personen hjälpa sig själv att bli mer organiserad.
  3. Problemlösning: Denna strategi handlar om att identifiera problem och hitta lösningar. En person med ADHD kan ha svårt att exempelvis hantera stress och bli överväldigad i situationer. Då kan det vara skönt att proaktivt sortera problem och lösningar.
  4. Mindfulness: Handlar om att vara medveten om ens tankar, känslor och kroppsliga reaktioner i nuet. Genom att lära sig att vara närvarande i nuet kan en person med ADHD minska distraktioner och förbättra koncentrationen. Genom att lära sig tekniker för att hantera stress och identifiera potentiella stressfaktorer kan personen också minska risken för överbelastning.
  5. Sömnhygien: Denna strategi handlar om att skapa en god sömnrutin och lära sig tekniker för att förbättra sömnen. En person med ADHD kan ha svårt att sova på grund av en överaktiv hjärna. Genom att lära sig tekniker för att förbättra sömnen kan personen öka sin energi och fokus under dagen.

 

Här är några fördelar med att använda KBT för att hantera ADHD.

  1. Fokuserar på konkreta problem. En av fördelarna med KBT är att det fokuserar på konkreta problem och hjälper patienten att bryta ner dem i mindre delar. Detta gör det lättare att ta itu med problemen och se konkreta resultat.
  2. Lär ut copingstrategier.  KBT kan lära ut copingstrategier för att hantera stress, ångest och andra negativa känslor som ofta följer med ADHD. Dessa strategier kan hjälpa en person att hantera sina symptom på ett hälsosamt sätt och undvika beteenden som kan förvärra symtomen.
  3. Kan kombineras med andra behandlingar. KBT kan användas som en ensam behandling för ADHD eller kombineras med andra behandlingar, som medicinering exempelvis. Studier har visat att KBT kan förbättra effekterna av medicinering.
  4. Långsiktiga fördelar. KBT kan ha långsiktiga fördelar för personer med ADHD. Genom att lära sig att hantera sina symptom på ett hälsosamt och långvarigt sätt samt förbättra sin förmåga att fungera i vardagen och minska risken för återfall.
  5. Anpassningsbar för olika åldrar och symtombilder. KBT kan anpassas för att passa olika åldrar och symtombilder.

 

Slutligen kan det vara viktigt att notera att KBT är en individualiserad behandling som är anpassad för varje enskild person. Behandlingen kan variera beroende på personens specifika symtom och behov. Men oavsett vilken form av KBT som används, kan den vara ett kraftfullt verktyg för personer med ADHD som söker en mer holistisk behandling för att hantera sina symptom. Hos oss är det i nuläget framförallt de som gjort en utredning hos oss som kan ta del av behandling.

 

Få hjälp av en psykolog specialiserad på ADHD