ADHD test

Hur vet man om man har ADHD? - Test och Utredning

Många ställer sig idag frågan “Har jag ADHD? Och “Finns det något ADHD-test”? Har du känt att du har svårt att fokusera på uppgifter, impulsivitet eller oförmåga att sitta stilla? Det kan vara tecken på ADHD, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar ditt beteende och förmågan att hålla uppmärksamheten. Då hade det varit skönt att bara kunna göra ett snabbt test för att se om man har ADHD. Tyvärr är det inte så enkelt.

Test av ADHD för vuxna och barn

ADHD är en vanlig neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som bland annat kan påverka koncentrationen, uppmärksamheten och impulskontrollen hos både barn och vuxna. För att få en korrekt diagnos och få rätt behandling är det viktigt att genomgå en grundlig utredning.

Under en neuropsykiatrisk utredning kommer du att få genomgå en serie olika tester och intervjuer för att bedöma din kognitiva funktion, uppmärksamhet och koncentration, impulsivitet och hyperaktivitet. Utredningen kan i vissa fall också inkludera en medicinsk undersökning för att utesluta andra tillstånd som kan orsaka liknande symtom.

När du misstänker att du eller någon i din närhet lider av ADHD är det första steget att söka hjälp från en professionell. En kvalificerad psykolog kan utföra en diagnostisk bedömning genom att använda en kombination av tester, intervjuer med patienten och dess anhöriga samt kliniska observationer. Utöver detta fyller både patienten och dess anhöriga i så kallade självskattningsformulär. ADHD-test för vuxna och ADHD-test för ungdomar och barn kan ibland se olika ut. Oftast är det barnet eller ungdomens förälder som skattar i ADHD-testet.  

ADHD-TEST: SJÄLVSKATTNINGSFORMULÄR OCH SJÄLVSKATTNINGSTEST

Det finns flera typer av tester som kan användas för att diagnostisera ADHD i en utredning. En vanlig typ av ADHD-test är ett självskattningstest eller självskattningsformulär som det också kan kallas. I detta typ av formulär bedömer patienten själv sina symtom genom att svara på frågor om exempelvis sin uppmärksamhet, impulskontroll och hyperaktivitet samt andra symtom förknippade med ADHD. Patientens svar jämförs sedan med en normgrupp för att se om resultatet avviker från normen. Vanliga tester som används vid ADHD-utredning inkluderar Conners Adult ADHD Rating Scale (CAARS) och ADHD Self-Report Scale (ASRS). Som patient får du också fylla i självskattningsformulär med symtom förknippade med så kallade diffrentialdiagnoser till ADHD. Denna information är viktig då vissa symtom som går i linje med ADHD också kan förklaras av andra diagnoser. 

ADHD-test online

Numera finns det en mängd olika ADHD-test online. Oftast är det självskattningstest där man själv klickar i sina upplevda symtom som sedan jämförs mot en normgrupp. På ADHDhälsan arbetar vi endast med ADHD-test online för vuxna och du har möjlighet att redan innan en inledande bedömning göra ett av våra test här. Detta ADHD-test kan hjälpa dig att se om det vore lämpligt att ta kontakt för ett bedömningssamtal.

Kognitiva ADHD-test

Andra typer av ADHD-tester kan inkludera kognitiva eller neuropsykologiska tester, där du utför specifika uppgifter för att bedöma kognitiva förmågor och uppmärksamhet. Oftast kan ett begåvningstest eller ett så kallat intelligenstest också ingå i utredningen. Numera går det att göra många av dessa ADHD-test online. På ADHDhälsan gör man samtliga test online som vuxen, men i en utredning för ett barn kan det krävas att ni ses på plats.

Hur gör man ADHD-test?

ADHD-test kan, som vi tidigare skrivit,  kan se olika ut. Men gör du ett självskattingsformulär för att mäta ADHD-symtom kan det antingen göras på egen hand eller med din psykolog. Ett ADHD-test online är precis lika bra som ett utfört på en mottagning, med den enda skillnaden att du inte har någon att fråga och som kan ge stöd under skattningens gång. Under en utredning på ADHDhälsan kan vi sitta med via videolänk under skattningen för att ge extra stöd om du önskar det. Ett ADHD-test är lite som ett quiz, där du oftast väljer olika svarsalternativ och det går snabbt att fylla i. I likhet med ett quiz får du i ADHD-testet ett resultat, där testet kan berätta om det är sannolikt att du har symtom i linje med ADHD.

Testning av ADHD inte tillräckligt för diagnos

Det är viktigt att komma ihåg att ADHD är komplext och att självskattning och testresultat inte är den enda faktorn som ska användas för att göra en korrekt diagnos. Minst lika viktigt är att ta hänsyn till din livshistoria, dina symtom och annan medicinsk information innan en diagnos ställs. I slutändan är testning och självskattning ett viktigt steg i diagnostiseringsprocessen för ADHD, men inte helt avgörande. Genom att genomgå en grundlig testning i en utredning kan du och den psykolog du träffar få en kompletterande bild av dina besvär för att ställa korrekt diagnos. Diagnosen ställs för att patienten ska få rätt behandling och för att hantera sina symtom och förbättra sin livskvalitet.

Hur går ett ADHD-test till?

ADHD-test kan som sagt se olika ut. Om du vill testa om du har ADHD-symtom rekommenderar vi vårt självskattningsformulär nedan. Detta är ett helt gratis ADHD-test och du får dessutom professionell återkoppling.