ADHD behandling

Är du i behov av ADD- eller ADHD behandling?

Vi erbjuder medicinsk behandling av ADHD och ADD online till dem som gjort utredning hos oss. Den medicinska behandlingen av ADHD involverar oftast användning av centralstimulerande läkemedel som ökar aktiviteten av hjärnans signalsubstanser som dopamin och noradrenalin. Dessa läkemedel kan hjälpa till att minska symtomen på ADHD, som bristande koncentration, impulsivitet och hyperaktivitet. Den medicinska behandlingen av ADHD är oftast en del av en helhetsbehandling som också kan inkludera psykologisk rådgivning, utbildning och stöd. Det är viktigt att notera att läkemedelsbehandling inte fungerar för alla med ADHD, och att behandlingsmetoder kan variera beroende på individen. 

Vem kan få ADHD behandling hos oss?

Endast patienter som genomgått en ADHD utredning / Neuropsykiatrisk utredning hos oss erbjuds ADHD/ADD behandling. Skälet är att vi vill kunna garantera våra patienter korta väntetider. Har du en ADHD/ADD diagnos sedan tidigare måste vi tyvärr hänvisa dig till annan vårdgivare.

Hur går en medicinsk ADD- eller ADHD behandling till?

I första steget görs en läkarbedömning av specialistläkare i psykiatri för att avgöra lämpligheten för medicinsk behandling på distans. Läkaren går igenom den neuropsykiatriska utredningen och din sjukhistoria. Om det inte föreligger några hinder för digital behandling kan du köpa behandlingspaket som löper årsvis (se nedan). Vanliga hinder för att behandlas med läkemedel på distans är omfattande psykiatrisk problematik, bipolär sjukdom, missbruk och en del somatiska tillstånd som påverkar hjärt-kärlsystemet och hjärnans funktion.

Medicinskt behandlingspaket det första året:

 • Ett till två läkarbesök beroende på behov
 • Uppföljning av sjuksköterska efter ca tre veckor
 • Fortsatt uppföljning var tredje vecka tills rätt dos uppnåtts
 • Därefter ny uppföljande kontakt efter sex månader
 • Puls och blodtryck rapporteras inför varje behandlingskontakt
 • Vi följer Socialstyrelsens behandlingsrekommendationer och vi håller oss inom de rekommenderade maxdoserna
 • Receptförskrivning ingår
 • Intyg ingår ej, separat kostnad
 
 

Underhållspaket, årsvis efter första året:

 • Årskontroll hos läkare
 • Två uppföljningar av sjuksköterska
 • Puls och blodtryck rapporteras via formulär inför varje behandlingskontakt
 • Receptförskrivning ingår
 • Intyg ingår ej, separat kostnad

Du kan känna dig trygg i att ADHD medicin är en effektiv och säker behandlingsmetod vid ADHD/ADD som använts i flera årtionden.

FAQ

VANLIGA FRÅGOR OM MEDICINSK BEHANDLING AV ADHD OCH ADD

Betalning