Medicinsk behandling av ADD/ADHD

Vi erbjuder behandling främst online men även via fysiska möten i våra lokaler i centrala Halmstad.

Endast patienter som genomgått utredning hos oss erbjuds adhd behandling & medicinska insatser. 

Skälet är att vi vill kunna garantera våra patienter korta väntetider. Har du en ADD/ADHD diagnos sedan tidigare hänvisar vi dig till annan vårdgivare.

Om din utredning visar att du har ADD/ADHD svårigheter som kan behandlas med läkemedel har du möjlighet till att boka tid till specialistläkare i psykiatri med flerårig erfarenhet av ADD/ADHD behandling. Tillsammans med dig gör läkaren upp en behandlingsplan som sedan utvärderas kontinuerligt.  

Läkemedel är en effektiv och säker behandlingsmetod vid ADD/ADHD.

Målgruppen är vuxna och ungdomar från 16 år.

Vanliga frågor om Medicinsk behandling av ADD/ADHD

En erfaren specialistläkare i psykiatri kommer att undersöka dig och tillsammans med dig görs en behandlingsplan upp med de läkemedel som passar dig bäst. Därefter påbörjas behandlingen och ni kommer att ha regelbundna avstämningsmöten

Ja, vi ser till helheten. Det är vanligt att man har andra samtida tillstånd som depression, ångest och sömnbesvär.

Nej, vi behandlar bara de patienter som genomgått en utredning hos oss. Skälet är ett vi vill säkerställa korta väntetider.

Nej, vi arbetar enbart med utredning och behandling. Vi rekommenderar att du vänder dig till din vårdcentral eller företagshälsovård.

Betalning

Nej, vi är helt privat finansierade och därför gäller inte regional sjuktaxa hos oss.

Nej, i nuläget är det inte möjligt

Vi erbjuder ett komplett behandlingspaket innefattande 3 besök hos specialistläkare i psykiatri samt receptförskrivning för 5000 kr. Om du därefter önskar fler besök kostar dessa 1000 kr/tillfälle.

Vi har olika betalningslösningar allteftersom det passar dig. Du betalar med Swish eller online via betallänk.

Navigering

Allmänna frågor

Genom att fylla i egenremissen som finns här på hemsidan. Därefter tar vi kontakt med dig. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, är du alltid välkommen att kontakta oss per telefon eller epost.

Nej, vi vänder oss till vuxna och ungdomar från 16 års ålder.

Vi använder oss av den kostnadsfria digitala tjänsten zoom i första hand. Du behöver en fungerande internetuppkoppling samt dator med kamera, surfplatta eller mobiltelefon. Vi har arbetat med zoom under Coronapandemin och vi har bara gott att säga om plattformen. Vill du ha mer information så finns det att läsa på: www.zoom.us

Eftersom vi främst utgår ifrån onlinebaserade tjänster finns det inte några geografiska begränsningar. I de fall patienten önskar fysiska möten är man välkommen till våra fina lokaler i centrala Halmstad.

Oftast är det inte något problem då vi ser våra patienter digitalt. I de fall då fysiska möten blir aktuella måste samtliga mötesdeltagare vara fullt friska och vi håller ett avstånd på minst 1.5 m. På mottagningen finns handsprit och munskydd och personalen är extra noga med hygienrutiner. För att minska risken för smitta på mottagningen kan vi inte ta emot anhöriga. Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer.

info@adhdhalsan.se
070-845 11 70
telefontid 16-17, mån-fre

Besöksadress:
Sperlingsgatan 5
302 48 HALMSTAD

Besöksadress:
Sperlingsgatan 5
302 48 HALMSTAD

Telefon: 070-845 11 70
telefontid 16-17, mån-fre

info@adhdhalsan.se

Besöksadress:
Sperlingsgatan 5
302 48 HALMSTAD

Telefon: 070-845 11 70
telefontid 16-17, mån-fre

info@adhdhalsan.se