ADHD behandling

Är du i behov av ADD- eller ADHD behandling?

Vi erbjuder medicinsk behandling av ADHD och ADD online till dem som gjort utredning hos oss. Den medicinska behandlingen av ADHD involverar oftast användning av centralstimulerande läkemedel som ökar aktiviteten av hjärnans signalsubstanser som dopamin och noradrenalin. Dessa läkemedel kan hjälpa till att minska symtomen på ADHD, som bristande koncentration, impulsivitet och hyperaktivitet. Den medicinska behandlingen av ADHD är oftast en del av en helhetsbehandling som också inkluderar psykologisk rådgivning, utbildning och stöd. Det är viktigt att notera att läkemedelsbehandling inte fungerar för alla med ADHD, och att behandlingsmetoder kan variera beroende på individen. 

Vem kan få ADHD behandling hos oss?

Endast patienter som genomgått en ADHD utredning hos oss erbjuds ADHD behandling. Vår målgrupp är 12 år och uppåt. Skälet är att vi är ett litet företag och vi vill kunna garantera våra patienter korta väntetider. Därför vill vi inte ta på oss mer uppdrag än vi klarar av inom en rimlig tid. Har du en ADHD eller ADD diagnos sedan tidigare hänvisar vi dig till annan vårdgivare.

Hur går en medicinsk ADD- eller ADHD behandling till?

Om du nyligen gjort en ADHD utredning hos oss som visar att du har ADHD eller ADD har du möjlighet att boka tid till specialistläkare i psykiatri. 

Innan ni träffas har läkaren redan en god bild av dina besvär då läkaren granskat din ADHD utredning. Vid första mötet gör läkaren i samråd med dig en medicinsk behandlingsplan som sedan utvärderas kontinuerligt av sjuksköterska. Du erbjuds i första hand ett behandlingspaket under 12 månader. Om du sedan önskar fortsatt kontakt med oss kan du välja ett underhållspaket. Vi hjälper dig annars gärna vidare med remiss till din hemregion.

Medicinskt behandlingspaket det första året:

 • Läkarbesök
 • Uppföljning av sjuksköterska efter ca 3 veckor. 
 • Fortsatt uppföljning var 3:e vecka tills rätt dos uppnåtts.
 • Därefter ny uppföljande kontakt efter sex månader.
 • Puls och blodtryck rapporteras via formulär inför varje behandlingskontakt.
 • Receptförskrivning ingår.
 • 12 månader efter behandlingsstart nytt utvärderande läkarbesök.
 • Remiss vidare till din hemregion
 

Underhållspaket det andra året:

 • 2 uppföljningar av sjuksköterska
 • 1 uppföljning av läkare
 • Remiss vidare till din hemregion
 

Du kan känna dig trygg i att ADHD medicin är en effektiv och säker behandlingsmetod vid ADHD och ADD som använts i flera årtionden.

Har du redan en behandlingskontakt hos oss?

FAQ

VANLIGA FRÅGOR OM MEDICINSK BEHANDLING AV ADHD OCH ADD

Betalning