Är du i behov av ADD- eller ADHD behandling?

Vi erbjuder medicinsk behandling av ADHD och ADD online. Den medicinska behandlingen av ADHD involverar oftast användning av centralstimulerande läkemedel som ökar aktiviteten av hjärnans signalsubstanser som dopamin och noradrenalin. Dessa läkemedel kan hjälpa till att minska symtomen på ADHD, som bristande koncentration, impulsivitet och hyperaktivitet. Den medicinska behandlingen av ADHD är oftast en del av en helhetsbehandling som också inkluderar psykologisk rådgivning, utbildning och stöd. Det är viktigt att notera att läkemedelsbehandling inte fungerar för alla med ADHD, och att behandlingsmetoder kan variera beroende på individen. 

Vem kan få ADHD behandling hos oss?

Endast patienter som genomgått en ADHD utredning hos oss erbjuds ADHD behandling. Vår målgrupp är 12 år och uppåt.Skälet är att vi är ett litet företag och vi vill kunna garantera våra patienter korta väntetider. Därför vill vi inte ta på oss mer uppdrag än vi klarar av inom en rimlig tid. Har du en ADHD eller ADD diagnos sedan tidigare hänvisar vi dig till annan vårdgivare.

Hur går en medicinsk ADD- eller ADHD behandling till?

Om du nyligen gjort en ADHD utredning hos oss som visar att du har ADHD eller ADD har du möjlighet att boka tid till specialistläkare
i psykiatri.
 

Innan ni träffas har läkaren redan en god bild av dina besvär då läkaren granskat din ADHD utredning och deltagit i
behandlingskonferens med den utredande psykologen. Vid första mötet gör läkaren i samråd med dig en medicinsk behandlingsplan som sedan utvärderas kontinuerligt av sjuksköterska. Du erbjuds i första hand ett behandlingspaket under
12 månader. Om du sedan önskar fortsatt kontakt med oss kan du välja ett underhållspaket.

Medicinskt behandlingspaket det första året

  • Läkarbesök
  • Uppföljning av sjuksköterska efter 3 veckor. 
  • Fortsatt uppföljning var 3:e vecka tills rätt dos uppnåtts.
  • Därefter ny uppföljande kontakt efter sex månader.
  • Puls och blodtryck rapporteras vid varje behandlingskontakt.
  • Receptförskrivning ingår.
  • 12 månader efter behandlingsstart nytt utvärderande läkarbesök.

 

Underhållspaket det andra året

  • 2 uppföljningar av sjuksköterska
  • 1 uppföljning av läkare
 

Du kan känna dig trygg i att ADHD medicin är en effektiv och säker behandlingsmetod vid ADHD och ADD som använts i flera årtionden.

Vanliga frågor om Medicinsk behandling av ADHD och ADD

Du kommer att bli undersökt av en erfaren specialistläkare och tillsammans gör ni en medicinsk behandlingsplan med de läkemedel som kan passa dig bäst. Tillsammans med en sjuksköterska utvärderas sedan planen regelbundet. Efter ca 1 år följs planen upp med ytterligare ett läkarbesök. 

Nej, vi behandlar bara de patienter som genomgått en utredning hos oss. Skälet är ett vi vill säkerställa korta väntetider.

Nej, vi arbetar enbart med utredning och behandling. Vi rekommenderar att du vänder dig till din vårdcentral eller företagshälsovård.

Betalning

Nej, vi är helt privat finansierade och därför gäller inte regional sjuktaxa hos oss.

Nej, i nuläget är det inte möjligt

Vi erbjuder ett komplett medicinskt behandlingspaket innefattande 12 månaders uppföljning med specialistläkare och sjuksköterska för 10 800  kr. Om du därefter önskar fortsätta kontakten med oss kostar det 4800 kr för ett andra år där 2 uppföljningar av sjuksköterska ingår samt ett med läkare.

Du betalar här

Vill du boka en tid för utredning online?

Här kan du fylla i en egenremiss, så tar vi kontakt med dig för att boka ett inledande bedömningssamtal online. Priset för bedömningssamtalet är 990 kr. Om det efter samtalet finns underlag att fortsätta med en utredning bokas ytterligare tider.  

Kontakt

Telefon: 070-845 11 70
E-post: info@adhdhalsan.se

Kontaktformulär

Här kan du kontakta oss om du har frågor: