Är du i behov av ADD- eller ADHD behandling?

Vi erbjuder medicinsk behandling av ADHD och ADD online. 

Vem kan få ADHD behandling hos oss?

Endast patienter som genomgått en ADHD utredning hos oss erbjuds ADHD behandling. Vår målgrupp är 12 år och uppåt.

Skälet är att vi är ett litet företag och vi vill kunna garantera våra patienter korta väntetider. Därför vill vi inte ta på oss mer uppdrag än vi klarar av inom en rimlig tid. Har du en ADHD eller ADD diagnos sedan tidigare hänvisar vi dig till annan vårdgivare.

Hur går en ADD- eller ADHD behandling till?

Om du nyligen gjort en ADHD utredning hos oss som visar att du har ADHD eller ADD har du möjlighet att boka tid till specialistläkare i psykiatri. 

Innan ni träffas har läkaren redan en god bild av dina besvär då läkaren granskat din ADHD utredning och deltagit i behandlingskonferens med den utredande psykologen. Vid första mötet gör läkaren i samråd med dig en medicinsk behandlingsplan som sedan utvärderas kontinuerligt. Du erbjuds i första hand ett behandlingspaket under 12 månader. Om du sedan önskar fortsatt kontakt med oss kan du välja ett underhållspaket bestående enskilda besök. 

Du kan känna dig trygg i att ADHD medicin är en effektiv och säker behandlingsmetod vid ADHD och ADD som använts i flera årtionden.

Vanliga frågor om Medicinsk behandling av ADHD och ADD

Innan du påbörjar den medicinska behandlingen behöver du göra en medicinsk provtagning. Provtagningsställen finns på ett flertal olika platser i Sverige. Därefter kommer en erfaren specialistläkare undersöka dig och tillsammans med dig görs en behandlingsplan upp med de läkemedel som passar dig bäst. Därefter påbörjas behandlingen och ni kommer att ha regelbundna avstämningsmöten

Nej, vi behandlar bara de patienter som genomgått en utredning hos oss. Skälet är ett vi vill säkerställa korta väntetider.

Nej, vi arbetar enbart med utredning och behandling. Vi rekommenderar att du vänder dig till din vårdcentral eller företagshälsovård.

Betalning

Nej, vi är helt privat finansierade och därför gäller inte regional sjuktaxa hos oss.

Nej, i nuläget är det inte möjligt

Vi erbjuder ett komplett behandlingspaket innefattande 12 månaders läkemedelsbehandling hos specialistläkare i psykiatri för 8300 kr (upp till 5 läkarbesök ingår). Om du mot förmodan behöver fler än 5 läkarbesök inom det första året tillkommer 1500 kr per besök. Om du därefter önskar fortsätta kontakten med oss bokar du enskilda läkarbesök för 1500 kr per tillfälle.

Vi skickar en faktura.

Navigering

Allmänna frågor

Genom att fylla i egenremissen som finns här på hemsidan. Därefter tar vi kontakt med dig. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, är du alltid välkommen att kontakta oss per telefon eller epost.

Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna  från 12 års ålder.

För att använda våra tjänster behöver du en välfungerande internetuppkoppling och tillgång till en dator med kamerafunktion, surfplatta eller mobiltelefon. Vår plattform är klassad som en medicinteknisk produkt samt CE-märkt enligt MDR. Videofunktionen är integrerad i systemet och vi följer GDPR. Appen (lanseras i oktober/november) laddar du ner här på hemsidan, via app store eller i playbutiken.

Eftersom vi främst utgår ifrån onlinebaserade tjänster finns det inte några geografiska begränsningar. I de fall patienten önskar fysiska möten är man välkommen till våra fina lokaler i centrala Halmstad.

Oftast är det inte något problem då vi ser våra patienter digitalt. I de fall då fysiska möten blir aktuella måste samtliga mötesdeltagare vara fullt friska och vi håller ett avstånd på minst 1.5 m. På mottagningen finns handsprit och munskydd och personalen är extra noga med hygienrutiner. För att minska risken för smitta på mottagningen kan vi inte ta emot anhöriga. Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer.

info@adhdhalsan.se 
070-845 11 70
telefontid 07.30-08.30 och 16-17

Besöksadress:
Gamletullsgatan 12
30227 Halmstad 

Besöksadress:
Gamletullsgatan 12
30227 Halmstad 

Telefon: 070-845 11 70
telefontid 16-17, mån-fre

info@adhdhalsan.se