ADD utredning

Är du i behov av en ADD utredning?

En ADD- utredning är egentligen samma sak som en neuropsykiatrisk utredning. Hos oss görs endast breda utredningar där frågeställningen är om du uppfyller kriterierna för någon neuropsykiatrisk diagnos, men självklart kan du själv ha en hypotes om vilka diagnoskriterier du uppfyller innan utredningen. Vanligen utreds framförallt ADHD, ADD och Autismspektrumtillstånd. Utredningen kan ibland breddas ytterligare till närbesläktade syndrom. Den neuropsykiatriska utredningen kan alltså utmynna i en ADD-diagnos, men diagnosen kan alltså inte utredas enskilt. Det vill säga det finns egentligen inte möjlighet att göra en ADD-utredning.

Hur yttrar sig ADD-symtom?

Gemensamt för de neuropsykiatriska tillstånden (NPF) är att symtomen debuterat under barndomen, så även vid ADD. ADD eller Attention Deficit Disorder. ADD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar förmågan att reglera uppmärksamhet. Det kännetecknas av symtom som svårigheter att upprätthålla fokus, dagdrömmande, distraktion och svårigheter att slutföra uppgifter. Personer med ADD kan också ha svårt med organisation, tidshantering och att hålla ordning på sina saker. Det är viktigt att få en korrekt diagnos och behandling av ADD genom en professionell utredning.

FUNDERAR DU PÅ ATT GÖRA EN ADD-UTREDNING ONLINE?

För de som överväger en ADD-utredning online finns det alternativ att genomföra utredningen via digitala plattformar. Dessa online-utredningar kan innefatta självskattningsformulär, videosamtal med specialister inom neuropsykiatriska funktionsnedsättning samt tester online. Det är dock viktigt att notera att utredningen inte bara kommer handla om ADD utan också undersöka om du uppfyller andra neuropsykiatriska diagnoser. Hos oss är du välkommen att boka en tid för bedömning här.

Hur går en neuropsykiatrisk utredning till?

Här kan du läsa mer om neuropsykiatrisk utredning och hur den går till.

FAQ

VANLIGA FRÅGOR OM ADD-UTREDNING

Betalning