ADHD utredning

Vi erbjuder adhd utredning för vuxna främst online men även via fysiska möten i våra lokaler i centrala Halmstad.

Hur yttrar sig ADHD och ADD hos en vuxen?

Har du långvariga svårigheter med rastlöshet, att reglera din aktivitetsnivå och
impulskontroll, koncentrera dig och minnas, planera, påbörja och slutföra uppgifter,
reglera din motivation och styra dina känslomässiga reaktioner? Om du känner igen
dig kan det bero på vuxen ADHD eller ADD.

Har vägen varit lång?

Många personer med vuxen ADHD eller ADD vittnar om att de har känt sig
annorlunda sedan de var barn. De har alltid känt att de inte är som ”alla andra” utan
att någon kunnat sätta fingret på problemet. Tidigare var diagnosen ADHD reserverat
för barn, företrädesvis pojkar som var överaktiva och utåtagerande. Detta medförde
att många flickor men även en del pojkar och vuxna inte uppmärksammades, då
deras symtom yttrade sig på andra mer subtila sätt. Många har sökt vård, ibland
upprepade gånger utan att de underliggande symtomen på ADHD eller ADD
uppmärksammats. Ofta har symtomen dolts bakom andra tillstånd som stress och
utmattning, depression, ångest, smärtsyndrom, relationsproblem och ibland
missbruk. Detta har inneburit att man inte fått behandling för de grundläggande
problemen med ett onödigt lidande som följd.

Eget detektivarbete?

Många vuxna som blir aktuella för en ADHD utredning har under resans gång själva
lagt pusslet och kommit fram till att de sannolikt har ADHD eller ADD. Kanske har
man råkat läsa om någon kändis som berättar om sin ADHD eller stött på någon i sin
närhet som har ADHD. Ibland har anhöriga lyft frågan. Ibland har man haft
misstankarna länge men av olika skäl inte kommit sig för att söka en ADHD
utredning. Många som söker en ADHD utredning i vuxen ålder, gör detta då ens
egna barn gjort en ADHD utredning och man känt igen sig i symtomen under barnets
utredning.

Vad leder det till?

Att leva med odiagnostiserad vuxen ADHD eller ADD leder ofta till att den drabbade
ifrågasätter sig själv och sitt värde som människa. Man kan lätt känna sig misslyckad
då det kan vara svårt att nå upp till alla de krav som vuxenlivet ställer på en. Inte
sällan möts den drabbade av kritik ifrån omgivningen vilket spär på känslan av att
vara dålig, otillräcklig och annorlunda. Sjukskrivningar, relationsproblem och psykiska
besvär är vanliga konsekvenser.

Vad kan du göra?

Om du misstänker att du själv eller någon vuxen i din närhet har symtom på ADHD
eller ADD kan en ADHD utredning vara det första steget på vägen mot ett nytt och
bättre liv. Många som genomgått en ADHD utredning vittnar om en förbättrad
förståelse för sig själva med ökad acceptans, högre livskvalitet, förbättrade relationer
och bättre psykisk och fysiskt hälsa.

Hur går en ADHD utredning för vuxna till?

Hos oss på Adhdhälsan får du möjlighet att göra en snabb och professionell ADHD
utredning för vuxna utifrån en evidensbaserad utredningsmetodik. Detta innebär att
allt vi gör i ADHD utredningen bygger på metoder som i forskning visat sig hålla
bästa möjliga vetenskapliga kvalitet. Du kan räkna med att ADHD utredningen tar
ungefär 4-6 tillfällen att genomföra (2-4 veckor) och den påbörjas oftast inom 2
veckor ifrån första kontakten. Innan vi påbörjar en ADHD utredning görs en
bedömning av dina symtom för att säkerställa att en ADHD utredning är en lämplig
insats. Om så inte är fallet får du rekommendationer om andra, mer lämpliga insatser
hos en annan vårdgivare.

ADHD utredningen baseras på specifika ADHD frågeformulär, kliniska intervjuer av
dig och dina anhöriga och samt på psykologiska tester. Du kan känna dig trygg i att
ADHD utredningen utförs av specialistpsykolog i klinisk vuxenpsykologi med flerårig
erfarenhet av ADHD utredningar av vuxna. När ADHD utredningen är klar får du
både en muntlig och skriftlig sammanställning av utredningsresultaten.

Vad händer efter ADHD utredningen?

Efter att ADHD utredningen är klar erbjuder vi modern medicinsk behandling som
såväl kliniskt som i studier visat goda resultat. Du väljer självklart själv om du vill ha
din behandling via oss eller någon annan vårdgivare.

Vanliga frågor om ADHD utredning

För att bedöma om en utredning är lämplig för dig kommer vi att ha en kortare screeningintervju där specialistpsykologen bedömer om dina svårigheter lämpar sig för utredning hos oss. Om så är fallet kommer du och dina anhöriga fylla i ett antal frågeformulär som kommande diagnostiska intervjuer utgår ifrån. Har du tidigare haft kontakt med vården för psykiatriska svårigheter är det av värde att få kopior på dina journaler.  

För att du inte ska behöver genomgå en onödig utredning.  

Detta är aktuellt endast vid misstanke om missbruk.

Förutsatt att inga förseningar tillkommer kan utredningen påbörjas inom två veckor efter screeningintervjun.

Detta beror på vad vi kommer överens om, men i normalfallet kan man räkna med 2-4 veckor.

Du och dina anhöriga kommer att få fylla i olika webbaserade frågeformulär som ställer frågor om olika psykiatriska symtom. I normalfallet innebär anhöriga, föräldrar och respektive. Ni kommer också att bli intervjuade utifrån en diagnostisk manual för ADHD och ADD och du kommer att få göra webbaserade psykologiskt tester. Om du saknar anhöriga är det bra om du kan involvera någon annan som känner dig väl men det går även att göra en utredning som enbart baserar sig på dina uppgifter. Därefter sammanställs all information och ställningstagande till diagnos görs. Efter utredningen informeras du såväl muntligt som skriftligt. Utredningen görs av specialistpsykolog i klinisk psykologi med flerårig erfarenhet ifrån neuropsykiatriska utredningar och specialistpsykiatri.

Om du har behandlingskrävande ADD/ADHD symtom erbjuds du medicinsk behandling.

Betalning

Nej, vi är helt privat finansierade och därför gäller inte regional sjuktaxa hos oss.

Nej, i nuläget är det inte möjligt.

En utredning börjar med en screeningintervju. För denna debiteras du 990kr. Om du sedan genomgår en fullständig ADHD utredning kostar denna 24000kr. Totalt kostar alltså en ADHD utredning 24900kr.

Det vanligaste är via faktura men det går även att använda Swish. Vi erbjuder avbetalning vid behov. Vi gör en kreditupplysning innan vi påbörjar några insatser.

Navigering

Allmänna frågor

Genom att fylla i egenremissen som finns här på hemsidan. Därefter tar vi kontakt med dig. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, är du alltid välkommen att kontakta oss per telefon eller epost.

Nej, vi vänder oss till vuxna och ungdomar från 16 års ålder.

Vi använder oss av den kostnadsfria digitala tjänsten zoom i första hand. Du behöver en fungerande internetuppkoppling samt dator med kamera, surfplatta eller mobiltelefon. Vi har arbetat med zoom under Coronapandemin och vi har bara gott att säga om plattformen. Vill du ha mer information så finns det att läsa på: www.zoom.us

Eftersom vi främst utgår ifrån onlinebaserade tjänster finns det inte några geografiska begränsningar. I de fall patienten önskar fysiska möten är man välkommen till våra fina lokaler i centrala Halmstad.

Oftast är det inte något problem då vi ser våra patienter digitalt. I de fall då fysiska möten blir aktuella måste samtliga mötesdeltagare vara fullt friska och vi håller ett avstånd på minst 1.5 m. På mottagningen finns handsprit och munskydd och personalen är extra noga med hygienrutiner. För att minska risken för smitta på mottagningen kan vi inte ta emot anhöriga. Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer.

info@adhdhalsan.se
070-845 11 70
telefontid 16-17, mån-fre

Besöksadress:
Sperlingsgatan 5
302 48 HALMSTAD

Besöksadress:
Sperlingsgatan 5
302 48 HALMSTAD

Telefon: 070-845 11 70
telefontid 16-17, mån-fre

info@adhdhalsan.se

Besöksadress:
Sperlingsgatan 5
302 48 HALMSTAD

Telefon: 070-845 11 70
telefontid 16-17, mån-fre

info@adhdhalsan.se