ADHD utredning

Vi erbjuder adhd utredning främst online men även via fysiska möten i våra lokaler i centrala Halmstad.

Har du långvariga svårigheter med rastlöshet, att reglera din aktivitetsnivå och impulskontroll, nedsatt koncentrationsförmåga och minne, svårt att reglera din motivation och känslomässiga reaktioner kan det bero på ADD/ADHD.

Att leva med en odiagnostiserad ADD/ADHD leder ofta till frustration, relationsproblem, stress och psykiska följdproblem.

Hos oss får du möjlighet att göra en snabb och professionell adhd utredning utifrån evidensbaserad utredningsmetodik.

Utredningen baseras på frågeformulär, intervjuer av dig och anhöriga samt psykologisk testning. Utredningen utförs av specialistpsykolog i klinisk psykologi med flerårig erfarenhet av ADD/ADHD utredningar. Efter utredningen får du både en muntlig och skriftlig sammanställning av utredningsresultaten.

Efter utredningen erbjuder vi modern medicinsk behandling som såväl kliniskt som i studier visat goda resultat. Du väljer självklart själv om du vill ha din behandling via oss eller någon annan vårdgivare.

Målgruppen är vuxna och ungdomar från 16 år.

Vanliga frågor om ADHD utredning

För att bedöma om en utredning är lämplig för dig kommer vi att ha en kortare screeningintervju där specialistpsykologen bedömer om dina svårigheter lämpar sig för utredning hos oss. Om så är fallet kommer du och dina anhöriga fylla i ett antal frågeformulär som kommande diagnostiska intervjuer utgår ifrån. Har du tidigare haft kontakt med vården för psykiatriska svårigheter är det av värde att få kopior på dina journaler.  

För att du inte ska behöver genomgå en onödig utredning.  

Nej, vår bedömning i likhet med….är att det är oetiskt att kräva samtliga att samtliga våra patienter testar sig. Vi kräver detta endast vid misstanke om missbruk.

Förutsatt att inga förseningar tillkommer kan utredningen påbörjas inom två veckor efter screeningintervjun.

Detta beror på vad vi kommer överens om, men i normalfallet kan man räkna med ca 3 veckor.

Du och dina anhöriga kommer att få fylla i olika webbaserade frågeformulär som ställer frågor om olika psykiatriska symtom. I normalfallet innebär anhöriga, föräldrar och respektive. Ni kommer också att bli intervjuade utifrån en diagnostisk manual för ADD/ADHD och du kommer att få göra webbaserade psykologiskt tester. Om du saknar anhöriga är det bra om du kan involvera någon annan som känner dig väl men det går även att göra en utredning som enbart baserar sig på dina uppgifter. Därefter sammanställs all information och ställningstagande till diagnos görs. Efter utredningen informeras du såväl muntligt som skriftligt. Utredningen görs av specialistpsykolog i klinisk psykologi med flerårig erfarenhet ifrån neuropsykiatriska utredningar och specialistpsykiatri.

Om du har behandlingskrävande ADD/ADHD symtom erbjuds du medicinsk behandling.

Betalning

Nej, vi är helt privat finansierade och därför gäller inte regional sjuktaxa hos oss.

Nej, i nuläget är det inte möjligt

990 kronor. Denna summa dras av om du genomgår en fullständig utredning.

24990 kronor inklusive screeningintervju.

Vi har olika betalningslösningar allteftersom det passar dig. Du betalar med Swish eller online via betallänk. Det finns även möjlighet till räntefri avbetalning under 6 månader. Detta gäller inte för medicinsk behandling.

Navigering

Allmänna frågor

Genom att fylla i egenremissen som finns här på hemsidan. Därefter tar vi kontakt med dig. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, är du alltid välkommen att kontakta oss per telefon eller epost.

Nej, vi vänder oss till vuxna och ungdomar från 16 års ålder.

Vi använder oss av den kostnadsfria digitala tjänsten zoom i första hand. Du behöver en fungerande internetuppkoppling samt dator med kamera, surfplatta eller mobiltelefon. Vi har arbetat med zoom under Coronapandemin och vi har bara gott att säga om plattformen. Vill du ha mer information så finns det att läsa på: www.zoom.us

Eftersom vi främst utgår ifrån onlinebaserade tjänster finns det inte några geografiska begränsningar. I de fall patienten önskar fysiska möten är man välkommen till våra fina lokaler i centrala Halmstad.

Oftast är det inte något problem då vi ser våra patienter digitalt. I de fall då fysiska möten blir aktuella måste samtliga mötesdeltagare vara fullt friska och vi håller ett avstånd på minst 1.5 m. På mottagningen finns handsprit och munskydd och personalen är extra noga med hygienrutiner. För att minska risken för smitta på mottagningen kan vi inte ta emot anhöriga. Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer.

info@adhdhalsan.se
070-845 11 70
telefontid 16-17, mån-fre

Besöksadress:
Sperlingsgatan 5
302 48 HALMSTAD

Besöksadress:
Sperlingsgatan 5
302 48 HALMSTAD

Telefon: 070-845 11 70
telefontid 16-17, mån-fre

info@adhdhalsan.se

Besöksadress:
Sperlingsgatan 5
302 48 HALMSTAD

Telefon: 070-845 11 70
telefontid 16-17, mån-fre

info@adhdhalsan.se