ADHD Utredning

Vi erbjuder ADHD utredning för vuxna online

ADHD och ADD utredning för vuxna

 • Första bedömning – 990 kr
  En psykolog kan hjälpa dig bedöma om du skulle behöva en utredning. Det finns inga krav på att boka en utredning efteråt.

 • Pris för hela utredningen – 29 000 kr
  Genomförs helt online, tar 2-4 veckor, inga väntetider, finns även kväll- och helgtider

 • Känner du igen dig?
  Vanliga svårigheter inkluderar rastlöshet, impulskontroll, koncentration och minne, påbörja och slutföra uppgifter, reglera sin motivation och styra känslomässiga reaktioner.

 • Har du känt dig annorlunda hela livet?
  Symtomen döljs ofta bakom andra tillstånd som stress och utmattning, depression, ångest, smärtsyndrom, relationsproblem och missbruk.

 • Efter utredningen?
  Vi erbjuder både medicinsk och psykologisk behandling. Med vårt utlåtande kan du även söka hjälp via offentlig vård.

Hur yttrar sig ADHD och ADD hos vuxna?

Har du långvariga svårigheter med rastlöshet, att reglera din aktivitetsnivå och impulskontroll, koncentrera dig och minnas, påbörja och slutföra uppgifter, reglera din motivation och styra dina känslomässiga reaktioner? Leder symtomen till svårigheter på jobbet, med vänner, på fritiden eller i familjen?

Om du känner igen dig kan det bero på ADHD eller ADD. Skillnaden mellan ADHD och ADD består i att personer med ADHD har fler hyperaktiva och impulsiva symtom än de som har ADD. Båda diagnoserna kategoriseras under utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser i diagnosmanualen vilket innebär att svårigheterna inte är sjukdomar utan ett annat sätt att fungera och att de visat sig under visat sig tidigt i livet.

För att ta reda på om du fyller kriterierna för en eller flera diagnoser behöver man göra en utredning. Utredningen som görs på ADHDhälsan heter neuropsykiatrisk utredning, då vi gör en bedömning utifrån kriterierna för all neuropsykiatrisk problematik, inte bara ADHD och ADD.

Har vägen varit lång?

Många personer med vuxen ADHD eller ADD vittnar om att de har känt sig annorlunda sedan de var barn. De har alltid känt att de inte är som ”alla andra” utan att någon kunnat sätta fingret på problemet. Tidigare var diagnosen ADHD reserverat för barn, företrädesvis pojkar som var överaktiva och utåtagerande. Detta medförde att många flickor men även en del pojkar och vuxna inte uppmärksammades, då deras symtom yttrade sig på andra mer subtila sätt.

Många har sökt vård, ibland upprepade gånger utan att de underliggande symtomen på ADHD eller ADD uppmärksammats. Ofta har symtomen dolts bakom andra tillstånd som stress och utmattning, depression, ångest, smärtsyndrom, relationsproblem och missbruk. Detta har inneburit att man inte fått behandling för de grundläggande problemen med ett onödigt lidande som följd.

Eget detektivarbete?

Många vuxna som blir aktuella för en ADHD utredning har under resans gång själva lagt pusslet och kommit fram till att de sannolikt har ADHD eller ADD. Kanske har man råkat läsa om någon kändis som berättar om sin ADHD eller stött på någon i sin närhet som har ADHD. Ibland har anhöriga lyft frågan. Ibland har man haft misstankarna länge men av olika skäl inte kommit sig för att söka en ADHD utredning. Många som söker en ADHD utredning i vuxen ålder, gör detta då ens egna barn gjort en ADHD utredning och man känt igen sig i symtomen under barnets utredning.

Vad leder det till?

Att leva med odiagnostiserad vuxen ADHD eller ADD leder ofta till att den drabbade ifrågasätter sig själv och sitt värde som människa. Man kan lätt känna sig misslyckad då det kan vara svårt att nå upp till alla de krav som vuxenlivet ställer på en. Inte sällan möts den drabbade av kritik ifrån omgivningen vilket spär på känslan av att vara dålig, otillräcklig och annorlunda. Sjukskrivningar, relationsproblem och psykiska besvär är vanliga konsekvenser.

Vad kan du göra?

Om du misstänker att du eller en närstående har symtom på ADHD eller ADD kan en ADHD utredning vara det första steget på vägen mot ökad förståelse och ökat välbefinnande. Personer som genomgått en ADHD utredning vittnar om att de förstår sig själv bättre, att deras syn på sig själv förbättrats, att de inte dömer sig själv lika hårt som tidigare och att deras livskvalitet och relationer förbättrats. Därför är en ADHD utredning mer än ”bara” en utredning, det är även en viktig terapeutisk process.

Varför göra en ADHD utredning hos oss?

Vi erbjuder en snabb och effektiv utredning med minimalt krångel, utan onödig väntan och frustration. Ni är inte beroende av andra utan styr själva över vården, vilket skapar delaktighet, förutsägbarhet och trygghet genom hela utredningen. När utredningen är klar kan vi snabbt sätta in de åtgärder som behövs, allt för att du ska må bra och nå dina mål. På ADHDhälsan gör vi alltid en bred neuropsykiatrisk utredning, vilket gör att vi också bedömer om du uppfyller kriterierna för andra neuropsykiatriska diagnoser utöver ADHD/ADD.

Vem vänder vi oss till?

Vi vänder oss till personer utan svår psykiatrisk samsjuklighet och/ eller missbruk. Har du flera svåra psykiatriska diagnoser blir det svårt för oss att erbjuda en patientsäker vård eftersom vi arbetar digitalt. Vi vänder oss främst till personer som inte gjort en ADHD utredning tidigare men vi tar även emot de som vill få sin diagnos omprövad i en förnyad utredning.

Hur går en ADHD utredning för vuxna till?

Hos oss på ADHDhälsan får du möjlighet att göra en snabb och professionell ADHD utredning för vuxna utifrån en evidensbaserad utredningsmetodik. Detta innebär att allt vi gör i den privata ADHD utredningen bygger på metoder som i forskning visat sig hålla bästa möjliga vetenskapliga kvalitet.

Du kan räkna med att ADHD utredningen tar ungefär 4-6 tillfällen att genomföra (2-3 veckor) och den påbörjas oftast inom 2 veckor ifrån första kontakten. Innan vi påbörjar en ADHD utredning görs en bedömning av dina symtom för att säkerställa att en ADHD utredning är en lämplig insats. Om så inte är fallet får du rekommendationer om andra, mer lämpliga insatser hos en annan vårdgivare. Hos oss är en ADHD-utredning samma sak som en neuropsykiatrisk utredning, där man också utreder om man fyller kriterierna för andra neuropsykiatriska diagnoser.

Det är inte säkert att en utredning kan fastställa en diagnos men vi strävar alltid efter att du ska få värdefulla insikter om dig själv och ditt sätt att fungera oavsett diagnos eller ej.

ADHD utredningen baseras på specifika ADHD frågeformulär, kliniska intervjuer av dig och dina anhöriga och samt på psykologiska tester. Du kan känna dig trygg i att ADHD utredningen utförs psykolog med flerårig erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av vuxna samt specialistläkare.  Utredningen följer socialstyrelsens rekommendationer där läkare och psykolog gör utredningen tillsammans.  När ADHD utredningen är klar får du både en muntlig och skriftlig sammanställning av utredningsresultaten. Hela utredningen sker digitalt, vilket minimerar er logistik och kostnader.

Vad händer efter ADHD utredningen?

Efter att ADHD utredningen är klar och om du har besvär som kräver läkemedelsbehandling erbjuder vi modern medicinsk behandling som visat goda resultat både kliniskt och i forskningsstudier. Om ni väljer oss som vårdgivare får ni samma läkare och sjuksköterska under minst 12 månader, något som borgar för trygghet och kontinuitet.

Ni väljer självklart själv om ni vill ha er ADHD behandling via oss eller någon annan vårdgivare. Om vi inte kan fastställa ADD/ADHD diagnos får du information om de svårigheter som vi upptäckt under utredningens gång och vid behov hjälper vi till med remiss till annan vårdgivare.

FAQ

Vanliga frågor om ADHD Utredning

Du anmäler dig som intresserad av att gå en utredning genom att skicka in en egenremiss. En utredning börjar alltid med en bedömning som kostar 990 kr. Du förbinder dig inte att gå vidare med en utredning efter bedömningen.

För att du inte ska behöva genomgå en onödig utredning och för att vi bara vill utreda personer som verkligen har behov av en utredning.

Förutsatt att inga förseningar tillkommer kan utredningen påbörjas inom två veckor efter bedömningssamtalet.
Detta beror på vad vi kommer överens om, men i normalfallet kan man räkna med 2-4 veckor.
Du och dina anhöriga kommer att få fylla i olika webbaserade frågeformulär som ställer frågor om olika psykiatriska symtom. I normalfallet innebär anhöriga, föräldrar och respektive eller nära vänner. Ni kommer också att bli intervjuade utifrån en diagnostisk manual för ADHD/ADD samt autism. Du kommer även att få göra webbaserade psykologiskt tester. Om du saknar anhöriga är det bra om du kan involvera någon annan som känner dig väl. Därefter sammanställs all information och ställningstagande till diagnos görs. Efter utredningen informeras du såväl muntligt som skriftligt. Utredningen görs av specialistpsykolog i klinisk vuxenpsykologi eller neuropsykologi eller av leg psykolog med lång erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar och specialistpsykiatri.

Om du har behandlingskrävande ADD/ADHD symtom erbjuds du medicinsk behandling. Om du inte har ADD/ADHD eller om vi inte kan fastställa diagnos, kan vi remittera dig vidare till en annan vårdgivare. 

Betalning

Vi är helt privat finansierade och därför gäller inte regional sjuktaxa hos oss. 
Nej, i nuläget är det inte möjligt.
En utredning börjar med ett bedömningssamtal. Det kostar 990 kr. Om du sedan genomgår en fullständig utredning kostar den 29 000 kr. Totalt kostar det alltså 29 990 kr. Vi är helt privat finansierade. Det är tyvärr inte möjligt att bli patient hos oss via vårdgarantin.

Om du redan skickat in en egenremiss till oss och undrar hur du ska betala så följ er du länkarna nedan för att komma till betalningssidan för respektive tjänst:

Du kan välja olika betalningsalternativ som kortbetalning eller räntefri delbetalning. Vår finansiella samarbetspartner heter Payson.

Allmänna frågor

Genom att fylla i egenremissen som finns här på hemsidan. Därefter får du ett e-mail från oss där du kan gå vidare och boka en tid. Om du inte bokat en tid tar vi kontakt med dig för att se om vi kan boka en tid via telefonen. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, är du alltid välkommen att kontakta oss per telefon eller epost.

Vanligtvis vänder vi oss till barn, ungdomar och vuxna från 12 års ålder. Men just nu kan vi bara ta emot vuxna över 18 år för bedömning, utredning och medicinsk behandling. Om du är över 18 år och upplever symtom i linje med ADHD och autism så kan du boka in dig för ett bedömnings-besök hos oss. Detta gör du genom att fylla i dina uppgifter här.

För att använda våra tjänster behöver du en välfungerande internetuppkoppling och tillgång till en mobil eller dator med kamerafunktion. För vissa tester behöver du använda dator. Vi följer GDPR och patientdatalagen.

Eftersom vi främst utgår ifrån onlinebaserade tjänster finns det inte några geografiska begränsningar. I de fall patienten önskar fysiska möten är man välkommen till vårt huvudkontor och våra fina lokaler i centrala Halmstad.