14 tidiga riskfaktorer för att utveckla ADHD 

14 tidiga riskfaktorer för att utveckla ADHD 

Nyligen har en artikel med rubriken “Riskfaktorer för att utveckla ADHD” av Liisa Aus i Aftonbladet lyft fram en banbrytande studie som utforskade potentiella riskfaktorer för utveckling av ADHD. Artikeln inkluderar också uttalanden från psykologen Martin Zemlicka, VD för ADHDhälsan. Artikeln kan läsas i sin helhet här. Studien heter ”Predicting childhood ADHD-linked symptoms from prenatal and perinatal data in the ABCD cohort” och den finner du här. Här sammanfattar vi huvuddragen av artikeln.

14 riskfaktorer för ADHD hos barn

Studien, genomförd vid University of Medicine and Health Sciences, kastar ljus över en möjlig väg att förutspå och förebygga risken för att utveckla ADHD redan innan födseln. Studien listade 14 faktorer som kan ha en koppling till utvecklingen av ADHD-symtom. Bland dessa faktorer finns manligt kön och komplikationer under graviditeten, inklusive tonårsgraviditet, järnbrist och urinvägsinfektioner hos mamman.

Psykologens perspektiv: Martin Zemlickas insikter

En viktig röst i denna diskussion är psykologen Martin Zemlicka, som inte bara är en auktoritet inom området ADHD utan också VD för ADHDhälsan. Zemlicka understryker vikten av att identifiera och i vissa fall förebygga dessa riskfaktorer för att minska antalet ADHD-diagnoser och förbättra människors välbefinnande. Han betonar att flera av de identifierade riskfaktorerna är faktorer som faktiskt kan förebyggas, vilket innebär att åtgärder kan vidtas för att minimera risken. Läs mer om ADHD test.

En djupgående studie

Studien, som inkluderade över 10 000 barn, var ett betydande forskningsprojekt som strävade efter att hitta gemensamma nämnare bland barn med ADHD-symtom redan från födseln. Resultaten var i linje med det som tidigare är känt om sambanden mellan drogmissbruk, rökning och graviditetskomplikationer och ADHD-symtom. Dock identifierades också nya och mindre kända samband som tonårsgraviditet och järnbrist hos mamman.

Förebyggande arbete och tidig diagnos

En viktig aspekt som denna studie betonar är potentialen för förebyggande arbete och tidig diagnos av ADHD. Med ökad medvetenhet om dessa riskfaktorer kan föräldrar och vårdnadshavare vara bättre förberedda att stödja sina barns utveckling och minska risken för ADHD-diagnos. Det är viktigt att notera att ADHD är en komplex och variationsrik funktionsnedsättning. Faktorer som kön, graviditetskomplikationer och genetiska dispositioner kan spela en roll i dess utveckling. Studien fokuserade på ADHD-symtom snarare än diagnosen, vilket gör det ännu viktigare att vara medveten om dessa varierande faktorer.

Utgångspunkt för framtida forskning

Resultaten av denna studie har skapat en stark utgångspunkt för fortsatt forskning inom området. Den stora mängden data och de mångsidiga resultaten ger en bra grund för att utforska ytterligare samband och förstå mer om de komplexa faktorer som påverkar risken för ADHD.

Framtidens utmaningar: Ökande antalet diagnoser

Martin Zemlicka delar sin oro över det växande antalet ADHD-diagnoser och bristen på resurser för att hjälpa dem som behöver stöd. Han påpekar att samhällets höga krav på kognitiva och exekutiva funktioner kan skapa en utmaning för sårbara individer. Genom att öka medvetenheten om ADHD och dess riskfaktorer kan vi förbättra möjligheterna till tidig intervention och stöd. Det är uppenbart att förebyggande arbete och stödjande åtgärder är avgörande för att hantera ADHD. Föräldrar, vårdnadshavare och lärare spelar en nyckelroll genom att vara medvetna om tecken på ADHD, såsom återkommande vredesutbrott, svårigheter att sova och överaktivitet redan i tidig ålder. Genom att agera tidigt och söka hjälp från hälso- och skolvård kan vi hjälpa barn att utvecklas på bästa sätt.

Sammanfattning

Med insikter från psykologen Martin Zemlicka och den banbrytande studien från University of Medicine and Health Sciences ger denna artikel en djupare förståelse för de potentiella faktorer som kan påverka risken för att utveckla ADHD. ADHDhälsan står redo att erbjuda ytterligare information och stöd för att hjälpa familjer, barn och vuxna att navigera genom detta komplexa ämne och stödja till ökat välbefinnande.

 

Få hjälp av en psykolog specialiserad på ADHD