ADHD hos barn

ADHD hos barn

Det är normalt att barn ibland glömmer sina läxor, dagdrömmer under lektionen, agerar utan att tänka eller blir krånglar vid middagsbordet. Men ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet är också tecken på ADHD eller ADD (ADHD med främst en uppmärksamhetsstörning utan hyperaktivitet/impulsivitet). ADHD är ett utvecklingsrelaterat syndrom som uppträder i barndomen före 12 års ålder. Tillståndet beror på olika orsaker men vi vet att genetik spelar en stor roll och att ärftligheten är hög. ADHD beror inte på bristande uppfostran men miljön kan både underlätta och försvåra symtomen. ADHD gör det svårt för barn att hämma sina spontana kroppsliga och verbala reaktioner. Vi känner alla till barn som inte kan sitta stilla, som aldrig tycks lyssna, som inte följer instruktioner oavsett hur tydligt de framförs eller som kastar ur sig olämpliga kommentarer. Ibland stämplas dessa barn som bråkstakar eller kritiseras för att de är lata och odisciplinerade. Det är viktigt att se bakom de mest uppenbara beteendena eftersom det kan handla om ett barn med ADHD.

Är det normalt barnbeteende eller är det ADHD?

Det kan vara svårt att skilja mellan ADHD och normalt ”barnbeteende”. Om du bara upptäcker några få tecken eller om symptomen bara uppträder i vissa situationer, är det förmodligen inte ADHD. Å andra sidan, om barnet visar ett flertal tecken på ADHD i flera olika situationer som hemma, i skolan och på fritiden är det lämpligt att undersöka det vidare. Livet med ett barn som har ADHD kan vara frustrerande och överväldigande, men som förälder finns det mycket du kan göra för att hjälpa till att minska symtomen, övervinna dagliga utmaningar och ge din familj ett större lugn.

ADHD-symptom

Den allmänna bilden av ett barn med Adhd är att barnet är i ständig rörelse, klättrar på väggarna och stör alla runt omkring. Men verkligheten är mycket mer komplex. Vissa barn med ADHD är hyperaktiva, medan andra sitter tysta och dagdrömmande. Vissa lägger för mycket fokus på en uppgift och har svårt att flytta fokus till något annat (s.k hyperfokus) medan andra är lättstörda av stimuli i omgivningen och impulsiva. Vilka tecken och symtom ett barn med uppmärksamhetsstörning har beror på vilka egenskaper som dominerar.
Barn med ADHD kan vara:

 • Ouppmärksamma, men inte hyperaktiva eller impulsiva (s.k ADD)
 • Ouppmärksamma, hyperaktiva och impulsiva (kombinerad form som är den vanligaste formen av ADHD).
 • Hyperaktiva och impulsiva, men uppmärksamma.

Barn som enbart har symtom på ouppmärksamhet förbises ofta eftersom de inte är störande. Symptomen på ouppmärksamhet har dock konsekvenser, främst i skolan men även i hemmet och på fritiden

ADHD-symtom i olika åldrar

Eftersom vi förväntar oss att mycket små barn är lättdistraherade och hyperaktiva, är det de impulsiva beteendena te x den farliga klättringen eller att ta kompisens leksak som ofta sticker ut hos förskolebarn med ADHD. Men vid fyra eller fem års ålder har de flesta barn lärt sig att uppmärksamma andra, att sitta tyst när de uppmanas att göra det och att inte säga allt som dyker upp i deras huvuden. Så när barn når skolåldern sticker de med ADHD ut mer eller mindre. Ju äldre barnet blir, desto mer brukar de hyperaktiva symtomen avta.

ADHD hos flickor

Flickor är diagnostiseras och behandlas mer sällan för ADHD än pojkar. Kunskapen om ADHD bygger i stor utsträckning på forskning på pojkar även om vi de senaste åren börjat forska även på flickor. Symtomen på ADHD kan (men behöver inte) se olika ut hos flickor på ett sätt som gör tillståndet svårare att upptäcka. Flickor med ADHD kanske inte verkar lika hyperaktiva, impulsiva eller störande i klassen som pojkar. Däremot kan de i tysthet kämpa med inre rastlöshet, glömska, nedsatt organisering och bristande fokus. Flickor med ADHD har i allmänhet bättre hanteringsstrategier än pojkar för att kompensera för sina svårigheter.

Många flickor får inte en formell ADHD-diagnos förrän senare i livet. Vid det laget har de sannolikt fått utstå konsekvenserna av att leva med en underliggande diagnos. Dessa konsekvenser innefattar problem i skolan, i arbetslivet, i relationer och psykisk ohälsa. Att få en tidig och korrekt diagnos är det bästa sättet att säkerställa att flickan får det stöd hon behöver och är berättigad till.

Ouppmärksamhet och symtom på ADHD

Det är inte så att barn med ADHD inte kan vara uppmärksamma. När de gör saker de tycker om eller lyssnar på ämnen som de är intresserade av, har de inga problem med att fokusera och hålla sig till uppgiften. Men när uppgiften är repetitiv eller tråkig zoonar de snabbt ut.

Att hålla den röda tråden är ett annat vanligt problem. Barn med ADHD går ofta från uppgift till uppgift utan att slutföra någon av dom, eller så hoppar de över nödvändiga steg i uppgiften. Att organisera sitt skolarbete och sin tid är svårare för barn med ADHD än det är för de flesta andra barn utan diagnosen. Barn med ADHD har också svårt att koncentrera sig om det händer saker runt omkring dem, de behöver vanligtvis en lugn och tyst miljö för att behålla fokus.

Symtom på ouppmärksamhet hos barn

 • Har svårt att hålla fokus; blir lätt distraherad eller uttråkad av en uppgift innan den är klar
 • Lyssnar dåligt
 • Har svårt att komma ihåg saker och följa instruktioner; missar detaljer eller gör slarviga misstag
 • Har problem med att hålla ordning, planera framåt och avsluta uppgifter
 • Har svårt att komma igång med uppgifter eller aktiviteter
 • Förlägger ofta eller tappar bort läxor, böcker, leksaker eller andra föremål

Hyperaktivitet och symtom på ADHD

Ett uppenbart tecken på ADHD är hyperaktivitet. Många barn är naturligt aktiva men barn med Adhd är mer livliga och rör sig mer. De kanske försöker göra flera saker samtidigt och hoppar mellan olika aktiviteter. När de tvingas sitta stilla blir de motoriskt rastlösa, gungar på stolen, skakar med benet eller trummar med fingrarna.

Symtom på hyperaktivitet hos barn

 • Motorisk rastlöshet; skakar med benet, biter på naglarna, pillar på saker
 • Har svårt att sitta stilla, leka tyst eller slappna av
 • Rör sig hela tiden, springer omkring eller klättrar på ett olämpligt sätt
 • Pratar överdrivet mycket
 • Nära till känslorna

Impulsivitet och symtom på ADHD

Impulsiviteten hos barn med ADHD beror på nedsatt självkontroll. Eftersom de har svårare att hämma impulser än andra barn kommer de att avbryta samtal, kasta ur sig svar eller ställa alltför personliga frågor. Instruktioner som ”Ha tålamod” och ”Vänta bara en liten stund” är dubbelt så svåra för barn med ADHD att följa som de är för andra barn. Om barnet vill ha något ska det ske NU. Barn med impulsiva symtom tenderar att överreagera känslomässigt.

Symtom på impulsivitet hos barn

 • Agerar utan att tänka
 • Tar sig inte tid att tänka igenom saker, gissar ofta då det går snabbare
 • Inkräktar på andras samtal eller lek
 • Avbryter ofta andra; säger fel sak vid fel tidpunkt
 • Nedsatt känsloreglering

Positiva effekter av ADHD hos barn

ADHD har inget med intelligens eller talang att göra. Dessutom visar barn med ADHD ofta flera positiva egenskaper:

Kreativitet

Barn som har ADHD kan vara fantastiskt kreativa och fantasifulla. Barnet som dagdrömmer och har tio olika tankar samtidigt kan bli en mästare på problemlösning. Barn med ADHD kan lätt bli distraherade, men ibland lägger de märke till sådant som andra förbiser.

Flexibilitet

En del barn med ADHD är spontana och öppna för olika idéer utan att låsa sig i förväg.

Entusiasm och spontanitet

Barn med ADHD är sällan tråkiga! De är intresserade av många olika saker och har livliga personligheter. Kort sagt är de ofta väldigt roliga att vara med.

Energi och driv

När barn med ADHD är motiverade anstränger de sig hårt för att lyckas. Det kan faktiskt vara svårt att distrahera dem från en uppgift som intresserar dem, särskilt om aktiviteten är interaktiv eller praktisk.

Är det verkligen ADHD?

Bara för att ett barn har symtom på ouppmärksamhet, impulsivitet eller hyperaktivitet betyder det inte att det har ADHD. Vissa medicinska tillstånd, psykologiska svårigheter och stressande livshändelser kan orsaka symtom som ser ut som ADHD. Innan en korrekt diagnos på ADHD kan ställas är det viktigt att barnet träffar läkare och psykolog för att utforska och utesluta följande:

 • Inlärningssvårigheter eller problem med läsning, skrivning, motorik eller språk.
 • Större livshändelser eller traumatiska upplevelser, som en närståendes död, mobbning eller skilsmässa.
 • Psykisk ohälsa som ångest, depression eller bipolär sjukdom.
 • Beteendestörningar som anknytningsstörningar och trotssyndrom.
 • Medicinska tillstånd, inklusive sköldkörtelproblem, neurologiska tillstånd, epilepsi och sömnstörningar.

Att hjälpa ett barn med ADHD

Oavsett om barnets symtom på ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet beror på ADHD eller inte, kan de orsaka många problem om de inte behandlas. Barn som inte kan fokusera och kontrollera sig själva får kämpa onödigt hårt i skolan, hamnar ofta i problem och kan ha svårt för att komma överens med andra eller få och behålla vänner. Svårigheterna kan leda till låg självkänsla och självförtroende samt slitningar och stress för hela familjen. Behandling kan göra en dramatisk skillnad för barnets symtom. Med rätt stöd kan barnet komma på rätt spår inom alla områden i livet. Om barnet kämpar med symtom som ser ut som ADHD, vänta inte med att söka professionell hjälp. Även om barnet inte uppfyller alla kriterier för ADHD kan svårigheterna mildras med KBT, anpassningar i hemmet och i skolan samt med fysisk träning. Om barnet får ADHD diagnos kan sedan vårdpersonal och skolan göra en personlig behandlingsplan som uppfyller barnets specifika behov. Effektiv behandling av barnets ADHD involverar KBT, föräldrautbildning, anpassningar i skolan och i hemmet, träning och medicinering.

Föräldratips vid ADHD hos barn

Om ditt barn är hyperaktivt, ouppmärksamt eller impulsivt kan det ta mycket energi att få dom att lyssna, slutföra en uppgift eller att sitta still. Ibland känns livet som en ständig kamp och som att barnet styr hela familjen. Men det finns steg du kan vidta för att återta kontrollen över situationen, samtidigt som du hjälper ditt barn att få ut det mesta av sina förmågor. Även om ADHD inte orsakas av dåligt föräldraskap, finns det effektiva föräldrastrategier som kan räcka långt för att mildra problembeteenden. Barn med ADHD behöver struktur, tydlig kommunikation, belöningar och konsekvenser för sitt beteende. De behöver också massor av kärlek, stöd och uppmuntran. Försök att ta hand om dig själv så att du bättre kan ta hand om ditt barn. Försök att äta sunt, träna, få tillräckligt med sömn, hitta sätt att minska stress och sök stöd från familj och vänner samt ifrån barnets vårdkontakter och lärare. Skapa struktur och håll dig till den. Hjälp ditt barn att vara fokuserat och organiserat genom att följa dagliga rutiner. Sätt tydliga förväntningar. Gör reglerna enkla och förklara vad som kommer att hända när de följs eller bryts. Uppmuntra träning och sömn. Vill inte barnet träna kanske det kan få fysisk aktivering på annat sätt. Fysisk aktivitet förbättrar koncentrationen och främjar hjärnans tillväxt. Det leder också till bättre sömn, vilket i sin tur kan minska symptomen på ADHD. Hjälp ditt barn att äta rätt. För att hantera symtom på ADHD, schemalägg regelbundna måltider eller mellanmål och försök att dra ner på onyttigheter. Försök att stötta ditt barn med kunskap om hur man skaffar och behåller vänner.

Vanliga myter och fakta om ADHD hos barn

Myt: Alla barn med ADHD är hyperaktiva
Fakta: Vissa barn med ADHD är hyperaktiva men inte alla. En del barn med ADHD är lugna
och dagdrömmande (s.k ADD)

Myt: Barn med ADHD kan aldrig vara koncentrera sig.
Fakta: Barn med ADHD kan ofta koncentrera sig på aktiviteter de tycker om. Men hur mycket de än försöker har de svårt att behålla fokus när uppgiften är tråkig eller repetitiv.

Myt: Barn med ADHD kan uppföra sig bra om de bara vill
Fakta: Barn med ADHD gör ofta sitt bästa för att uppföra sig men kärnsymtomen står dessvärre inte under viljans kontroll och de kan fortfarande inte sitta stilla, vara tysta eller koncentrera sig fast att de vill.

Myt: Barn kommer så småningom att växa ur ADHD.
Fakta: Detta trodde vi tidigare. Nyare forskning visar dock att ADHD ofta fortsätter i vuxen ålder men att symtomen förändras.

ADHD utredning

Här hittar ni till vår ADHD utredning för barn och vår ADHD utredning för vuxna. Ibland kan det finnas symtom på autism som behöver utredas, då görs en neuropsykiatrisk utredning.

 

Få hjälp av en psykolog specialiserad på ADHD