Medicinsk behandling 12 månader

Medicinskt behandlingspaket det första året

  • Läkarbesök
  • Uppföljning av sjuksköterska efter 3 veckor.
  • Fortsatt uppföljning var 3:e vecka tills rätt dos uppnåtts.
  • Därefter ny uppföljande kontakt efter sex månader.
  • Puls och blodtryck rapporteras vid varje behandlingskontakt.
  • Receptförskrivning ingår.
  • 12 månader efter behandlingsstart nytt utvärderande läkarbesök.

10 800 kr