Steg för att få en ADHD-utredning

Steg för att få en ADHD-utredning

Att genomgå en ADHD-utredning kan vara en viktig och ibland avgörande process för att få den hjälp och de verktyg man behöver. Processen för att få en ADHD-utredning kan dock vara lång och komplicerad, särskilt inom den offentligt finansierade vården. Den här artikeln beskriver steg för att få en ADHD-utredning gjord.

 

Första steget: Erkänna och identifiera symtomen

Det första steget i processen är att erkänna och identifiera de symtom som kan tyda på ADHD. ADHD, är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar en persons förmåga att koncentrera sig och kontrollera impulser. Vanliga symtom inkluderar:

 • Svårigheter att fokusera på uppgifter
 • Överdriven glömska
 • Rastlöshet och svårighet att sitta still
 • Impulsivt beteende

Symtomen kan variera mellan individer och kan ibland förväxlas med andra tillstånd såsom ångest eller depression. Därför är det viktigt att noggrant observera och dokumentera symtomen över tid. Här kan du läsa mer om ADHD-symtom.

 

Andra steget: Boka tid hos vårdcentralen

Nästa steg för att få en ADHD-utredning brukar vara att boka en tid hos din vårdcentral. En läkare på vårdcentralen kan göra en första bedömning och hänvisa dig vidare till en specialist för en mer omfattande utredning. Det är viktigt att vara så detaljerad som möjligt när du beskriver dina symtom för läkaren.

Under besöket kan läkaren ställa frågor om din medicinska historia, familjens historia av ADHD och andra relevanta faktorer. Det kan också vara till hjälp att ta med sig anteckningar eller exempel på beteenden som du har observerat hos dig själv under uppväxten eller i nutid.

 

Offentligt finansierad vård: En lång väntetid

Trots att din vårdcentrals läkare skriver remiss vidare kan den offentligt finansierade vården innebära långa väntetiden för att få en utredning. Många regioner har köer som sträcker sig över flera månader och år. Detta kan vara frustrerande och påverka livskvaliteten negativt för dem som behöver snabb hjälp. En av anledningarna till de långa väntetiderna är bristen på specialister inom neuropsykiatri. Generellt sett har offentliga vårdinrättningar ofta begränsade resurser och kan behöva prioritera svårare fall av neuropsykiatrisk problematik.

 

Tredje steget: Att genomgå den neuropsykiatriska utredningen

När du väl har fått en remiss, är nästa steg för att få en ADHD-utredning gjord helt enkelt att genomgå den neuropsykiatriska utredningen. Denna utredning innefattar flera olika moment:

 1. Intervjuer och anamnes: En psykolog eller psykiater kommer att genomföra djupgående intervjuer med dig och eventuellt dina närstående för att få en bild av din bakgrund och dina symtom.
 2. Tester och bedömningar: Du kommer att genomgå olika tester som mäter din uppmärksamhet, impulsivitet och andra kognitiva funktioner.
 3. Observationer: Specialister kan också vilja observera ditt beteende i olika situationer för att få en mer komplett bild av dina symtom. Vanligtvis observeras beteenden i samtalet med specialisten, men observation kan också ske under exempelvis testning.

I den offentligt finansierade vården kan utredningen ta flera veckor eller månader att slutföra, beroende på tillgången till specialister och till viss del komplexiteten i dina symtom. Efter att utredningen är klar kommer specialisten att sammanställa sina fynd och ge en diagnos.

 

Fördelarna med privat vård

För att undvika de långa väntetiderna inom den offentligt finansierade vården, kan man överväga att söka privat vård. Hos privata kliniker, som ADHDhälsan, kan du få en snabbare tid för bedömning och utredning. Detta kan leda till att du snabbare får den hjälp och de verktyg du behöver för att hantera dina symtom.

Snabbare utredningsprocess: En av de största fördelarna med att söka privat vård är den snabbare utredningsprocessen. På ADHDhälsan kan du få en första tid inom några dagar istället för månader. Detta innebär att du snabbare kan få en utredning och en eventuell diagnos samt påbörja behandling.

Mer individanpassad vård: Privata vårdgivare erbjuder ofta mer individanpassade tjänster, vilket kan leda till bättre resultat. Hos ADHDhälsan får du tillgång till ett team av specialister som arbetar tillsammans för att skapa en skräddarsydd behandlingsplan baserad på dina specifika behov.

Komplett stöd och uppföljning: ADHDhälsan erbjuder både medicinsk behandling och psykologiskt stöd, vilket ger en helhetslösning för personer med ADHD. Du får inte bara en diagnos, utan också en omfattande behandlingsplan som inkluderar uppföljning och justeringar vid behov.

 

Fjärde steget: Få diagnosen och upprätta en behandlingsplan

Efter att utredningen är klar och diagnosen är fastställd, kommer du att diskutera olika behandlingsalternativ med din specialist. Behandlingsplanen kan inkludera:

 • Medicinering: Läkemedel kan hjälpa till att kontrollera symtomen och förbättra koncentrationen. Vanliga mediciner inkluderar stimulantia som metylfenidat och amfetamin, samt icke-stimulerande läkemedel som atomoxetin. Här kan du läsa mer om medicinering.
 • Terapi: Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig behandlingsform som kan hjälpa dig att utveckla strategier för att hantera dina symtom. Terapi kan också hjälpa till med samsjuklighet, såsom ångest eller depression.
 • Stöd och utbildning: Att få information och utbildning om ADHD kan hjälpa både dig och dina närstående att förstå och hantera tillståndet bättre. Stödgrupper och utbildningsprogram kan vara till stor hjälp.

Här kan du läsa mer om behandling av ADHD.

 

Femte steget: Uppföljning och justering av behandlingen

Behandlingen av ADHD är en pågående process och det är viktigt med regelbunden uppföljning. Din läkare eller psykolog kommer att följa upp hur behandlingen fungerar och göra nödvändiga justeringar för att säkerställa att du får bästa möjliga stöd.

Regelbundna besök och utvärderingar: Regelbundna besök hos din läkare eller psykolog är viktiga för att övervaka framsteg och göra justeringar vid behov. Under dessa besök kan du diskutera eventuella biverkningar av medicineringen, hur väl behandlingen fungerar, och eventuella nya symtom som kan ha uppstått. Här kan du läsa mer om uppföljning av behandling.

Justering av medicinering och terapi: Det kan vara nödvändigt att justera dosen av din medicinering eller byta till ett annat läkemedel om den nuvarande behandlingen inte ger önskade resultat. Din läkare kommer att arbeta med dig för att hitta den mest effektiva behandlingen med minsta möjliga biverkningar.

Fortsatt stöd och utbildning: Att delta i stödgrupper eller utbildningsprogram kan fortsätta att vara till hjälp även efter att diagnosen är fastställd och behandlingen har påbörjats. Dessa resurser kan ge dig och dina närstående verktyg och strategier för att bättre hantera livet med ADHD.

 

ADHD utredning utan remiss: Färre steg för att få ADHD-utredning

Att välja en privat vårdgivare som ADHDhälsan innebär att du skickar din egen remiss. Detta ger flera fördelar:

 • Snabbare tid till utredning: Du kan få en tid för utredning inom veckor snarare än månader.
 • Individanpassad vård: Privat vård erbjuder ofta mer individanpassade tjänster, vilket kan leda till bättre resultat.
 • Komplett stöd: ADHDhälsan erbjuder både medicinsk behandling och psykologiskt stöd, vilket ger en helhetslösning för personer med ADHD.

 

Helhetsbehandling, med erfaren personal, förmedlat på ett bekvämt sätt

ADHDhälsan tar en holistisk approach till behandling, vilket innebär att de inte bara fokuserar på medicinering utan också på att ge psykologiskt stöd och utbildning. Detta kan hjälpa dig att hantera dina symtom på ett mer effektivt sätt och förbättra din livskvalitet. Personalen på ADHDhälsan består av erfarna specialister inom neuropsykiatri, vilket innebär att du får den bästa möjliga vården. De arbetar tillsammans för att skapa en behandlingsplan som är skräddarsydd efter dina specifika behov och mål. Som en onlinebaserad tjänst erbjuder ADHDhälsan flexibla och bekväma lösningar för att passa ditt schema. Du kan boka tid och ha konsultationer från bekvämligheten av ditt eget hem, vilket sparar tid och gör det lättare att få den vård du behöver.

 

Sammanfattning av steg för att få ADHD-utredning

Att genomgå en ADHD-utredning är en process som kan vara avgörande för att få den hjälp och de verktyg som behövs. Den kan dock vara lång och komplicerad, särskilt inom den offentligt finansierade vården. Här är en sammanfattning av stegen för att få en ADHD-utredning:

 1. Erkänna och identifiera symtomen: Identifiera vanliga ADHD-symtom. Dokumentera och observera symtomen över tid för att ge en tydlig bild till vårdpersonal.
 2. Boka tid hos vårdcentralen: Efter att ha identifierat symtomen, boka en tid hos vårdcentralen för en första bedömning. Läkaren kan hänvisa vidare till en specialist för en mer omfattande utredning. Väntetiden för en ADHD-utredning inom offentlig vård kan vara lång, ofta flera månader eller till och med år, på grund av brist på specialister och begränsade resurser.
 3. Genomgå den neuropsykiatriska utredningen: Efter att ha fått en remiss, genomgå en utredning som inkluderar intervjuer, tester och observationer. Denna process kan ta flera veckor eller månader i offentlig finansierad vård. För att undvika långa väntetider, kan man överväga privat vård. ADHDhälsan erbjuder snabbare tider, individanpassad vård och komplett stöd, vilket kan leda till snabbare diagnos och behandling.
 4. Få diagnosen och upprätta en behandlingsplan: Efter utredningen, diskutera behandlingsalternativ med specialisten. Behandlingsplanen kan inkludera medicinering, terapi och utbildning.
 5. Uppföljning och justering av behandlingen: Regelbunden uppföljning är viktig för att övervaka framsteg och justera behandlingen vid behov. Detta inkluderar justering av medicinering och fortsatt stöd.

Genom att följa dessa steg för att få en ADHD utredning kan man säkerställa att man får en korrekt diagnos och effektiv behandling för ADHD. För att undvika långa väntetider och få mer individanpassad vård, kan det vara fördelaktigt att söka hjälp hos privata vårdgivare som ADHDhälsan.

 

På 1177 kan du läsa mer om Neuropsykiatriska utredningar och vad som händer när man söker hjälp. Klicka här för att läsa mer.

 

Få hjälp av en psykolog specialiserad på ADHD