Inledande bedömning vuxen

Du träffar en erfaren legitimerad psykolog för bedömning av dina svårigheter. Finns det underlag för att gå vidare i en utredning kommer psykologen att rekommendera detta. Samtalet sker via videosamtal och tar cirka en timme.

990 kr