Neuropsykiatrisk utredning vuxen

Genom intervjuer, testning och skattning utreder vi om du uppfyller kriterierna för en eller flera neuropsykiatriska diagnoser. När utredningen är klar får du både en muntlig och skriftlig sammanställning av resultaten. Utredningen tar 2-4 veckor och sker helt digitalt.

29 000 kr