Läkarbedömning

Bedömning hos specialistläkare i psykiatri för att bedöma lämpligheten för digital medicinsk behandling.

1 850 kr