Frågor & svar

Vi erbjuder utredning främst online men även via fysiska möten i våra lokaler i centrala Halmstad.

Allmänna frågor

Genom att fylla i egenremissen som finns här på hemsidan. Därefter tar vi kontakt med dig. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, är du alltid välkommen att kontakta oss per telefon eller epost.

Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna  från 12 års ålder.

Vi använder oss av den kostnadsfria digitala tjänsten zoom i första hand. Du behöver en fungerande internetuppkoppling samt dator med kamera, surfplatta eller mobiltelefon. Vi har arbetat med zoom under Coronapandemin och vi har bara gott att säga om plattformen. Vill du ha mer information så finns det att läsa på: www.zoom.us

Eftersom vi främst utgår ifrån onlinebaserade tjänster finns det inte några geografiska begränsningar. I de fall patienten önskar fysiska möten är man välkommen till våra fina lokaler i centrala Halmstad.

Oftast är det inte något problem då vi ser våra patienter digitalt. I de fall då fysiska möten blir aktuella måste samtliga mötesdeltagare vara fullt friska och vi håller ett avstånd på minst 1.5 m. På mottagningen finns handsprit och munskydd och personalen är extra noga med hygienrutiner. För att minska risken för smitta på mottagningen kan vi inte ta emot anhöriga. Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer.

Vanliga frågor om ADHD utredning

För att bedöma om en utredning är lämplig för dig kommer vi att ha en kortare screeningintervju där specialistpsykologen bedömer om dina svårigheter lämpar sig för utredning hos oss. Om så är fallet kommer du och dina anhöriga fylla i ett antal frågeformulär som kommande diagnostiska intervjuer utgår ifrån. Har du tidigare haft kontakt med vården för psykiatriska svårigheter är det av värde att få kopior på dina journaler.  

För att du inte ska behöver genomgå en onödig utredning.  

Nej, vår bedömning i likhet med….är att det är oetiskt att kräva samtliga att samtliga våra patienter testar sig. Vi kräver detta endast vid misstanke om missbruk.

Förutsatt att inga förseningar tillkommer kan utredningen påbörjas inom två veckor efter screeningintervjun.

Detta beror på vad vi kommer överens om, men i normalfallet kan man räkna med ca 3 veckor.

Du och dina anhöriga kommer att få fylla i olika webbaserade frågeformulär som ställer frågor om olika psykiatriska symtom. I normalfallet innebär anhöriga, föräldrar och respektive. Ni kommer också att bli intervjuade utifrån en diagnostisk manual för ADD/ADHD och du kommer att få göra webbaserade psykologiskt tester. Om du saknar anhöriga är det bra om du kan involvera någon annan som känner dig väl men det går även att göra en utredning som enbart baserar sig på dina uppgifter. Därefter sammanställs all information och ställningstagande till diagnos görs. Efter utredningen informeras du såväl muntligt som skriftligt. Utredningen görs av specialistpsykolog i klinisk psykologi med flerårig erfarenhet ifrån neuropsykiatriska utredningar och specialistpsykiatri.

Om du har behandlingskrävande ADD/ADHD symtom erbjuds du medicinsk behandling.

Vanliga frågor om Medicinsk behandling av ADD/ADHD

Innan du påbörjar den medicinska behandlingen behöver du göra en medicinsk provtagning. Provtagningsställen finns på ett flertal olika platser i Sverige. Därefter kommer en erfaren specialistläkare undersöka dig och tillsammans med dig görs en behandlingsplan upp med de läkemedel som passar dig bäst. Därefter påbörjas behandlingen och ni kommer att ha regelbundna avstämningsmöten

Nej, vi behandlar bara de patienter som genomgått en utredning hos oss. Skälet är ett vi vill säkerställa korta väntetider.

Nej, vi arbetar enbart med utredning och behandling. Vi rekommenderar att du vänder dig till din vårdcentral eller företagshälsovård.

Betalning

Nej, vi är helt privat finansierade och därför gäller inte regional sjuktaxa hos oss.

Nej, i nuläget är det inte möjligt

990 kronor. Denna summa dras av om du genomgår en fullständig utredning.

24990 kronor inklusive screeningintervju.

Besöksadress:
Sperlingsgatan 5
302 48 HALMSTAD

Telefon: 070-845 11 70
telefontid 16-17, mån-fre

info@adhdhalsan.se

Besöksadress:
Sperlingsgatan 5
302 48 HALMSTAD

Telefon: 070-845 11 70
telefontid 16-17, mån-fre

info@adhdhalsan.se