Att ta del av en manual när man har ADHD

Mentalt ansträngande aktiviteter när man har ADHD

Här skriver en av våra patienter om hur det varit för henne att ha ADHD och ta del av en manual. Patienten har godkänt att vi publicerar texten. Bilden föreställer inte patienten.

Använde superlim för att få upp gardinerna

Det mesta i min lägenhet är halvdant, möblerna är inte ihopsatta korrekt och är rangliga, använde superlim för att få upp gardinerna i taket eftersom att beskrivningen om hur jag borrar upp skenan kändes för krånglig. Är det uppenbart att det behövs specifika verktyg och plugg till att sätta upp tavlor på en betongvägg, krigar jag ändå med spik och hammare för att få in dem i väggen trots att det förstörs och är en sekund från att ramla ner. Det sitter ändå uppe, tänker jag. Hur väggen ser ut bakom tavlan är det ingen som ser och det är ett problem lång tid senare. Kortfattad information, gärna i punktform, vad jag ska göra eller sakers betydelse funkar bäst för mig. Processen i saker ska vara så korta som möjligt. En stor skillnad för bara några år sedan och idag är att jag säger till från början när jag vill ha en förklaring från någon på något är att det ska vara förklarat så enkelt och kortfattat som möjligt utan att komplicera det, om jag ska lära mig något nytt måste jag få göra det själv istället för att bara lyssna på informationen annars förstår jag sällan innebörden. Tidigare har jag sagt att jag förstår fast jag inte gör det, kommit hem från en ny arbetsplats eller möte i total panik efter all information kring uppgifter eller förväntan och känslan av att jag aldrig kommer klara av det utan att säga till för att inte uppfattas som korkad eller sämre än någon annan eftersom att alla andra kan ju det här.

Några tips från ADHDhälsan kring mentalt ansträngande uppgifter vid ADHD

Att hantera mentalt ansträngande uppgifter kan vara en utmaning för personer med ADHD. Den oförmåga att fokusera, svårigheter med att organisera och brist på uthållighet kan göra det svårt att genomföra uppgifter som kräver koncentration och mental ansträngning. Nedan kommer vi att utforska effektiva strategier och råd för att hantera dessa utmaningar och hjälpa dig att öka din produktivitet och framgång.

Avsnitt 1: Förstå utmaningarna vid ADHD

För att kunna hantera mentalt ansträngande uppgifter vid ADHD är det viktigt att förstå de specifika utmaningar som personer med ADHD kan möta. Exekutiva funktioner, såsom att planera, organisera och hålla fokus, kan vara påverkade av ADHD. Detta kan resultera i svårigheter att påbörja och slutföra uppgifter, hantera tidsbegränsningar och bibehålla koncentrationen. Du kan behöva gå igenom själv eller med hjälp av stöd vilka specifika utmaningar just du har innan du inför åtgärder.

 

Avsnitt 2: Skapa en strukturerad arbetsmiljö

En strukturerad arbetsmiljö kan vara till stor hjälp för att hantera mentalt ansträngande uppgifter. Skapa en ren och organiserad arbetsplats fri från distraktionsmoment. Använd dig av kalendrar, att-göra-listor och påminnelser för att hjälpa dig att planera och organisera dina uppgifter. Genom att skapa en tydlig struktur och rutin kan du minska distraktioner och öka din produktivitet. Men se upp,det är inte helt ovanligt att du som har ADHD fastnar i denna typen av beteenden och har svårt att komma till skott med vad du verkligen behöver göra.

Avsnitt 3: Använda teknik och verktyg för att underlätta

Det finns många teknik- och verktygsbaserade lösningar som kan underlätta hanteringen av mentalt ansträngande uppgifter vid ADHD. Exempel på sådana verktyg inkluderar tidshantering appar, påminnelseprogram och fokuseringsverktyg. Genom att använda dessa hjälpmedel kan du bättre organisera din tid, påminna dig själv om deadlines och minska distraktioner.

 

Avsnitt 4: Begränsa multitasking och prioritera uppgifter

För personer med ADHD kan multitasking vara särskilt svårt att hantera. Istället för att försöka göra flera saker samtidigt, försök att fokusera på en uppgift i taget. Prioritera dina uppgifter och bryt ner dem i mindre delar för att göra dem mer hanterbara. Genom att ta ett steg i taget kan du undvika överbelastning och förbättra din förmåga att slutföra mentalt ansträngande uppgifter.

Avsnitt 5: Använda belöningssystem och positiv förstärkning

Belöningssystem och positiv förstärkning kan vara effektiva verktyg för att motivera dig själv och öka din uthållighet vid mentalt ansträngande uppgifter. Belöna dig själv när du har slutfört en utmanande uppgift eller uppnått dina mål. Detta kan vara i form av en paus, en hobby eller något annat som du tycker om. Genom att skapa positiva associationer med ansträngande uppgifter kan du öka din motivation och engagemang.

Avsnitt 6: Sök stöd och professionell hjälp

Att hantera mentalt ansträngande uppgifter vid ADHD kan vara en kontinuerlig utmaning. Det är viktigt att söka stöd från vänner, familj eller stödgrupper för att få den support och förståelse som behövs. Ibland kan det också vara fördelaktigt att söka professionell hjälp från en psykolog eller terapeut som är specialiserad på ADHD. De kan ge dig verktyg och strategier som är anpassade efter dina specifika behov.

Avslutning

Att göra mentalt ansträngande uppgifter vid ADHD kan vara utmanande, men det finns strategier och verktyg som kan hjälpa till att underlätta processen. Genom att skapa en strukturerad arbetsmiljö, använda teknik och verktyg, begränsa multitasking, använda belöningssystem och söka stöd kan du öka din förmåga att hantera och slutföra dessa uppgifter. Kom ihåg att varje person är unik, och det kan ta tid att hitta de strategier som fungerar bäst för dig. Var tålmodig och förlita dig på de resurser och stöd som finns tillgängliga för att uppnå framgång och produktivitet vid mentalt ansträngande uppgifter.

 

Känner du igen dig i problematiken? Du är välkommen att höra av dig om du har frågor eller vill boka ett första steg i en utredning av ADHD hos oss.

 

Få hjälp av en psykolog specialiserad på ADHD