ADHD Utredning Sjöbo

Vi erbjuder professionell adhd utredning för dig i Sjöbo via digitalt möte.

Boka digitalt möte för ADHD utredning Sjöbo

Har du långvariga svårigheter med rastlöshet, att reglera din aktivitetsnivå och impulskontroll, nedsatt koncentrationsförmåga och minne, svårt att reglera din motivation och känslomässiga reaktioner kan det bero på ADD/ADHD.

Att leva med en odiagnostiserad ADD/ADHD leder ofta till frustration, relationsproblem, stress och psykiska följdproblem.

Hos oss får du möjlighet att göra en snabb och professionell utredning utifrån evidensbaserad utredningsmetodik.

Utredningen baseras på frågeformulär, intervjuer av dig och anhöriga samt psykologisk testning. Utredningen utförs av specialistpsykolog i klinisk psykologi med flerårig erfarenhet av ADD/ADHD utredningar. Efter utredningen får du både en muntlig och skriftlig sammanställning av utredningsresultaten. 

Efter utredningen erbjuder vi modern medicinsk behandling som såväl kliniskt som i studier visat goda resultat. Du väljer självklart själv om du vill ha din behandling via oss eller någon annan vårdgivare.

Målgruppen är vuxna.

Vi utför adhd utredningar för dig i Sjöbo och hela Sverige via våra digitala möten.

Vanliga frågor om ADHD utredning

För att bedöma om en utredning är lämplig för dig kommer vi att ha en  screeningintervju där vi bedömer om dina svårigheter lämpar sig för utredning hos oss. Har du tidigare haft kontakt med vården för psykiatriska svårigheter är det av värde att få kopior på dina journaler.  

För att du inte ska behöver genomgå en onödig utredning.  

Förutsatt att inga förseningar tillkommer kan utredningen påbörjas inom två veckor efter screeningintervjun.

Detta beror på vad vi kommer överens om, men i normalfallet kan man räkna med ca 2-3 veckor.

Du och dina anhöriga kommer att få fylla i olika webbaserade frågeformulär som ställer frågor om olika psykiatriska symtom. I normalfallet innebär anhöriga, föräldrar och respektive. Ni kommer också att bli intervjuade utifrån en diagnostisk manual för neuropsykiatriska tillstånd och du kommer att få göra webbaserade psykologiskt tester. Om du saknar anhöriga behöver du involvera någon annan som känner dig väl. Därefter sammanställs all information och ställningstagande till diagnos görs. Efter utredningen informeras du såväl muntligt som skriftligt. 

Om du har behandlingskrävande ADD/ADHD symtom erbjuds du medicinsk behandling.

Betalning

Nej, vi är helt privat finansierade och därför gäller inte regional sjuktaxa hos oss.

Nej, i nuläget är det inte möjligt

29000 kronor.

Vi har olika betalningslösningar allteftersom det passar dig. Du kan betala med kort, Swish och faktura.
Det finns även möjlighet till avbetalning upp till  24 månader.