ADHD och missbruk

ADHD och missbruk: Hur en neuropsykiatrisk utredning kan hjälpa

ADHD är en neuropsykiatrisk diagnos som kan karaktäriseras av symptom som impulsivitet, hyperaktivitet och uppmärksamhetsproblem. Även om dessa symptom kan vara svåra nog i sig, finns det ytterligare komplikationer som kan uppstå i samband med ADHD. En sådan komplikation är missbruk av alkohol och/eller andra droger. I den här artikeln kommer vi att utforska förhållandet mellan ADHD och missbruk för att ge en mer nyanserad bild av dessa komplexa frågor.

Om du eller någon du känner lider av ADHD-symtom och missbruk kan en neuropsykiatrisk utredning vara till stor hjälp. ADHD och missbruk är två tillstånd som inte helt sällan förekommer tillsammans, och det är viktigt att få rätt diagnos och behandling för båda.

Vad är en neuropsykiatrisk utredning?

En neuropsykiatrisk utredning är en omfattande medicinsk och psykologisk utvärdering som utförs av psykolog eller läkare inom neuropsykiatri. Utredningen inkluderar oftast en kombination av intervjuer, frågeformulär och psykologiska tester. Syftet är oftast att diagnostisera eventuella neuropsykiatriska tillstånd som ADHD och autism.

Varför är utredningen viktig för patienter med missbruk?

En neuropsykiatrisk diagnos kan ge viktig insikt i de underliggande orsakerna till missbruk. Det är inte ovanligt att personer med missbruksproblem också har oupptäckta neuropsykiatriska tillstånd. Att identifiera och behandla dessa kan vara avgörande för att hantera missbruket framgångsrikt.

Absolut avhållsamhet under utredning och behandling

Det är viktigt att understryka att missbruk inte bör förekomma under tiden för neuropsykiatrisk utredning eller behandling. Närvaron av droger eller för mycket alkohol i kroppen kan förvränga resultaten av test och utvärderingar, vilket gör det svårt för psykologen eller läkaren att ställa en korrekt diagnos. Det är också viktigt att man inte utsätter kroppen för den belastning som droger eller för mycket alkohol kan utgöra under en medicinsk behandling samt att det är svårt att utvärdera effekt av medicinsk behandling om samtidigt missbruk förekommer.

ADHD och dess samband med missbruk

Forskning har visat att individer med ADHD har en högre risk att utveckla beroende eller missbruk jämfört med allmänbefolkningen. Orsakerna till detta kan vara mångfacetterade, inklusive en ökad impulsivitet och sökande efter omedelbar belöning, vilket är vanligt hos personer med ADHD. En annan av anledningarna till detta kan vara att personer med ADHD ofta söker självmedicinering för att hantera sina symtom. De kan uppleva att droger och alkohol hjälper till att lugna ner dem och göra det lättare att exempelvis koncentrera sig. Men självmedicinering kan leda till ett farligt missbruk, som kan förvärra de befintliga ADHD-symtomen och orsaka andra hälsoproblem. Det är därför viktigt att få en korrekt diagnos och behandling för ADHD och missbruk.

Genetiska faktorer och miljö

Det finns en rad olika faktorer som kan bidra till utvecklingen av missbruk hos personer med ADHD. Det inkluderar genetiska predispositioner samt miljöfaktorer såsom familjedynamik, socialt nätverk och tillgänglighet av droger och alkohol.

Neuropsykiatriska utredningar för ADHD vid missbruk

En neuropsykiatrisk utredning kan fastställa en ADHD-diagnos och identifiera eventuella samtidiga missbruksproblem. Utredningen kan utföras online, vilket gör det enkelt att få tillgång till professionell hjälp. Du bör dock vara fri från ditt missbruk i minst 3 månader innan en utredning. Om missbruk framgår kan du behöva besöka ett provtagningsställe för att lämna prover.

Behandling för ADHD och missbruk

När det gäller behandling är det viktigt att både ADHD och eventuellt missbruk adresseras för att säkerställa en bra vårdplan. Detta kan inkludera farmakologiska åtgärder som medicinering för ADHD, såväl som psykoterapeutiska interventioner som Kognitiv beteendeterapi (KBT) för att adressera de underliggande orsakerna till missbruk. Det är viktigt att du inte har ett missbruk samtidigt som du medicinerar. Behandlingen för ADHD och missbruk kan variera beroende på individuella behov. För personer med samtidigt missbruk kan behandlingen inkludera avvänjning, terapi och stödgrupper. På ADHDhälsan gör vi en noggrann bedömning vad det gäller missbruk innan och under en utredning. I de fall de framkommer missbruk är det behandling av detta som prioriteras, för att sedan göra utredning och behandla eventuell ADHD. Vi har tyvärr inte möjlighet att utföra behandling av missbruk utan kommer hänvisa dig vidare om missbruk framkommer.

Slutsats

Förståelsen för sambandet mellan ADHD och missbruk är en viktig komponent i att effektivt kunna behandla och hjälpa individer som är drabbade. Genom att utforska genetiska och miljömässiga faktorer, såväl som behandlingsalternativ, kan vi hoppas på att minska förekomsten av missbruk hos personer med ADHD och förbättra deras livskvalitet på lång sikt.

Att leva med ADHD och missbruk kan vara en utmaning, men en korrekt diagnos och behandling kan göra en stor skillnad. En neuropsykiatrisk utredning kan hjälpa dig eller någon du känner att få den hjälp som behövs för att hantera dessa tillstånd på ett effektivt sätt.

Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och boka en neuropsykiatrisk utredning online. Vi är här för att hjälpa dig på vägen till en bättre hälsa och livskvalitet.

 

Få hjälp av en psykolog specialiserad på ADHD