PSYKOLOGISK BEHANDLING FÖR ADHD

Är du i behov av ADD- eller ADHD behandling?

Vanligtvis erbjuder vi på ADHDhälsan  psykologisk behandling av ADHD och ADD online för dem som har gjort utredning hos oss. Men just nu har vi inte resurser för detta utan måste prioritera de som söker utredning i första hand. Du är välkommen att höra av dig för att ställa dig i kö för psykologisk behandling, så hör vi av oss när vi har möjlighet att ta emot.  Om du vill ha hjälp med behandling direkt kan du söka till dinpsykolog.se.

Den psykologiska behandlingen av ADHD hos oss bygger på KBT som har vetenskapligt stöd och är en beprövad metod.  Läkemedel kan hjälpa till att minska symtomen på ADHD, men som komplement kan det finnas ett behov av psykologisk behandling för ADHD. Vissa vill heller inte ta medicin eller får inte effekt och då kan det psykologiska stödet vara extra viktigt

Vem kan få ADHD behandling hos oss?

Just nu tar vi inte emot för psykologiskt behandling av ADHD.  När vi har resurser på plats för att ta emot patienter igen är det endast patienter som genomgått en ADHD utredning hos oss som erbjuds ADHD behandling. Vår målgrupp är 12 år och uppåt.  Har du en ADHD eller ADD diagnos sedan tidigare hänvisar vi dig till annan vårdgivare.

Hur går en PSYKOLOGISK ADHD behandling till?

Psykologisk behandling är en viktig del av helhetsbehandlingen vid ADHD. Det finns olika former av psykologisk behandling som kan vara till hjälp för personer med ADHD, och valet av behandling kan variera beroende på individens behov och symptom.

Om du nyligen gjort en ADHD utredning hos oss som visar att du har ADHD eller ADD har du möjlighet att boka tid till en psykolog specialiserad inom neuropsykiatri för psykologisk behandling.

Innan ni träffas har psykologen redan en god bild av dina besvär då psykologen granskat din ADHD utredning. Vid de första mötena gör psykologen i samråd med dig en behandlingsplan som sedan utvärderas kontinuerligt under behandlingens gång. 

Vid behandling går man igenom så kallad psykoedukation. Detta innebär att du som diagnosticerats med ADHD och eventuellt din familj informeras om ADHD, symptom och behandlingsalternativ. Genom att lära dig mer om ADHD kan man förstå och hantera symtomen på ett mer effektivt sätt. Psykoedukation kan också inkludera rådgivning om hur man skapar en gynnsam miljö för dig.

KBT är en vanlig form av psykologisk behandling för ADHD. Det fokuserar på att hjälpa personen att identifiera och ändra negativa tankemönster och beteenden som kan förvärra ADHD-symptom. KBT kan hjälpa till att utveckla strategier för att hantera impulsivitet, organisera och planera uppgifter samt förbättra sociala färdigheter. På ADHD-hälsan använder vi oss primärt av KBT i behandling. Här kan du läsa mer om KBT och ADHD.

Det är viktigt att komma ihåg att psykologisk behandling inte är en botemedel för ADHD, men det kan hjälpa till att utveckla strategier och färdigheter för att hantera symptom mer effektivt och förbättra livskvalitet. Det är vanligtvis mest effektivt att kombinera psykologisk behandling med andra behandlingsformer som medicinering och anpassningar i miljön. När du söker söker psykologisk behandling utformar vi, du och din psykolog, en individuell behandlingsplan för att skräddarsy behandlingen utifrån dina behov och förutsättningar.

Välj mellan följande behandlingpaket:

Paket om 3 samtalstillfällen à 1 h, 4200 kr

Paket om 5 samtalstillfällen à 1 h, 6500 kr

Paket om 10 samtalstillfällen à 1h, 12 000 kr.

Ett enskilt samtal kostar 1500 kr. 

Kontakta oss för att boka behandling. 

FAQ

VANLIGA FRÅGOR OM PSYKOLOGISK BEHANDLING VID ADHD OCH ADD

Betalning